Mobiele menu

Interculturele wegwijzer bij diagnostiek en behandeling van schizofrenie

Projectomschrijving

Interculturele wegwijzer bij diagnostiek en behandeling van schizofrenie
Dit implementatieproject is een vervolg op project 100002009. Op basis van eerdere resultaten wil men een wegwijzer interculturele schizofrenie ontwikkelen, welke bedoeld is voor hulpverleners en managers van GGZ-instellingen, en die indirect ten goede komt aan de volwassen migrantencliënten.
De wegwijzer biedt een probleeminventarisatie en een overzicht van kennis, good practices, methodieken, interventies e.d. voor praktijkprofessionals in de GGZ. De interculturele wegwijzer schizofrenie zal informatie bevatten over diagnostiek en diagnostische instrumenten, farmacotherapie, familiebegeleiding en diverse psychologische interventies. Daarnaast wordt algemene informatie opgenomen over interculturele communicatie tussen cliënt en hulpverlener, bejegenings- en houdingsaspecten voor verwijzers en behandelaars. Bestaande behandelmethoden worden hierdoor beter toepasbaar en daardoor mogelijk effectiever voor de gehele cliëntenpopulatie. De wegwijzer zal ook informatiebron zijn voor de bijscholing van behandelaars voor interculturele houding, diagnose en behandeling. Tevens dient deze wegwijzer als een eerste aanzet voor een interculturele richtlijn voor schizofrenie.

Verslagen


Eindverslag

Een open geest met andere ogen

Mikado kenniscentrum interculturele zorg heeft een Wegwijzer ontwikkeld voor interculturele diagnostiek en behandeling van psychoses en schizofrenie, getiteld ‘Een open geest met andere ogen.’ Auteurs zijn psycholoog / onderzoeker Mariëtte Hoogsteder en psychiater / onderzoeker Wim Veling.

Migranten en minderheidsgroepen in westerse landen, waaronder Nederland, hebben een aanzienlijk hogere kans op psychoses en het ontwikkelen van schizofrenie. Dat is al langere tijd bekend, maar het heeft nog weinig gevolgen gehad voor de zorg aan patiënten.
In de Wegwijzer is kennis en ervaring op een rij gezet over psychoses en schizofrenie in relatie tot cultuur, etniciteit en migratie. Uit de Nederlandse en internationale onderzoeksliteratuur. En via interviews met psychiaters, spv-en, maatschappelijk werkers en andere ggz-professionals.
Wat weten we nu over die verhoogde risico’s? Voor welke groepen geldt dit? En waarom? Wat betekent dit, of zou dit moeten betekenen, voor diagnostiek en behandeling? Aan bod komen (in 10 hoofdstukken): epidemiologie, zorggebruik, diagnostiek, de relatie tussen patiënt en behandelaar, farmacotherapie / medicatie, psychosociale interventies, familiebegeleiding, forensische zorg, patiëntenperspectief en de relatie tussen identiteit, discriminatie, uitsluiting en psychoses. Ook zijn intermezzo’s over het Culturele Interview en cannabisgebruik opgenomen.

Het project liep vanaf januari 2011 tot april 2013.

Mikado kenniscentrum interculturele zorg ontwikkelt een interculturele wegwijzer voor de diagnostiek en behandeling van schizofrenie. We doen dit in samenwerking met dr. Wim Veling, psychiater bij Parnassia Bavo Groep.

Migranten in westerse landen hebben een aanzienlijk hogere kans op psychoses en het ontwikkelen van schizofrenie. Wim Veling promoveerde in 2008 op een onderzoek naar schizofrenie bij migranten in Nederland. Sindsdien gaan de wetenschappelijke ontwikkelingen hard, maar de toepassing van nieuwe inzichten in de klinische praktijk loopt daarbij achter. Veling benaderde Mikado om daar verandering in te brengen.

De bedoeling van de wegwijzer is om bestaande wetenschappelijke kennis en expertise over diagnostiek en behandeling van schizofrenie in relatie tot cultuur, migratie en etniciteit bij elkaar te brengen en te systematiseren. De wegwijzer biedt een probleeminventarisatie en een overzicht van kennis, good practices, methodieken en interventies voor praktijkprofessionals in de ggz en ketenpartners. Aan bod komen onder andere epidemiologie, zorggebruik, diagnostiek, beleving vanuit patiënten, bejegening & interculturele communicatie, behandeling en behandelwijzen, pharmacotherapie, forensische psychiatrie, familiebegeleiding.

De wegwijzer dient als een eerste aanzet voor een interculturele richtlijn voor schizofrenie.

Het project loopt vanaf januari 2011 tot eind december 2012.

Samenvatting van de aanvraag

Interculturele wegwijzer bij diagnostiek en behandeling van schizofrenie
Dit implementatieproject is een vervolg op project 100002009. Op basis van eerdere resultaten wil men een wegwijzer interculturele schizofrenie ontwikkelen, welke bedoeld is voor hulpverleners en managers van GGZ-instellingen, en die indirect ten goede komt aan de volwassen migrantencliënten.
De wegwijzer biedt een probleeminventarisatie en een overzicht van kennis, good practices, methodieken, interventies e.d. voor praktijkprofessionals in de GGZ. De interculturele wegwijzer schizofrenie zal informatie bevatten over diagnostiek en diagnostische instrumenten, farmacotherapie, familiebegeleiding en diverse psychologische interventies. Daarnaast wordt algemene informatie opgenomen over interculturele communicatie tussen cliënt en hulpverlener, bejegenings- en houdingsaspecten voor verwijzers en behandelaars. Bestaande behandelmethoden worden hierdoor beter toepasbaar en daardoor mogelijk effectiever voor de gehele cliëntenpopulatie. De wegwijzer zal ook informatiebron zijn voor de bijscholing van behandelaars voor interculturele houding, diagnose en behandeling. Tevens dient deze wegwijzer als een eerste aanzet voor een interculturele richtlijn voor schizofrenie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
100002212
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W.A. Veling
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn