Mobiele menu

The Intergenerational Continuity of Adversity and Resilience (IN-CARE) Project

IN-CARE project: De intergenerationele overdracht van kwetsbaar ouderschap

Vraagstuk

Het krijgen van een (eerste) kind is een ingrijpende gebeurtenis. De uitdaging waar (jonge) ouders voor staan is vaak nog groter voor ouders die zelf een kwetsbare achtergrond hebben, zoals ouders die opgegroeid zijn in een instabiele of onveilige thuissituatie. Dit kan leiden tot problemen bij opvoeden en het opgroeien van het kind.

Onderzoek

Het IN-CARE Project richt zich op de mogelijke gevolgen van kwetsbaar ouderschap voor ouder en kind. Er wordt een groep ouders gevolgd die in hun jeugd behandeld is geweest in de gesloten Jeugdzorg. We volgen ouders en kinderen over de jaren heen en betrekken zelfs meerdere generaties.

Verwachte uitkomst

Het doel is dat er bij afronding van het onderzoek meer kennis is over de onderliggende mechanismen en intergenerationele overdracht van kwetsbaar ouderschap. Deze kennis wordt vertaald naar de hulpverleningspraktijk en de opleiding van toekomstige professionals, zodat er interventies ontwikkeld kunnen worden om deze cyclus te doorbreken.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: v.vander.geest@vu.nl.

Kenmerken

Projectnummer:
554002001
Looptijd: 65%
Looptijd: 65 %
2021
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. V.R. van der Geest
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam