Mobiele menu

Internet-based vestibular rehabilitation for older dizzy adults: does it work? A single blind, three arm, randomised controlled trial in general practice

Projectomschrijving

Duizeligheid bij ouderen komt veel voor. Regelmatig is sprake van een aandoening van het evenwichtsorgaan waarvoor Vestibulaire Rehabilitatie (VR) behandeling een 1e keus is. Bij VR volgt de patiënt een dagelijks oefenprogramma, gericht op training van het evenwichtsorgaan door gecontroleerde bewegingen van oog, hoofd en lichaam. Veel huisartsen maken geen gebruik van VR, omdat ze twijfelen aan de effectiviteit of de behandeling te arbeidsintensief vinden.

Doel

Een online behandeling met VR, direct voor iedereen toegankelijk tegen lage kosten, biedt mogelijk een effectief en doelmatig alternatief. In dit onderzoek hebben we een online versie van VR voor de huisartsenpraktijk ontwikkeld.

Werkwijze

In een 3-armig gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek vergeleken we online VR, met en zonder fysiotherapeutische ondersteuning, met gebruikelijke zorg. De op zichzelf staande online interventie bestond uit een website met informatie over duizeligheid en instructies om dagelijks oefeningen uit te voeren. In de groep VR met fysiotherapeutische ondersteuning werd dezelfde online interventie aangevuld door huisbezoeken van de fysiotherapeut. In de 3e groep kregen deelnemers de gebruikelijke zorg van hun huisarts zonder beperkingen.

  • Eén van de succesfactoren was dat het project werd uitgevoerd door een klein, toegewijd onderzoeksteam met ruime ervaring in het opzet van grote onderzoeken in de huisartsenpraktijk. De methodologie van het onderzoek waarin er weinig acties vereist waren van (drukke) praktiserende huisartsen was een andere belangrijke reden waardoor we het gestelde inclusieaantal van 300 patiënten binnen de tijd konden halen.
  • Laat ervaren huisarts-onderzoekers vanaf de start van het project meedenken over haalbaarheid. Neem de praktiserende huisarts zoveel mogelijk werk uit handen. Straal enthousiasme uit naar praktiserende huisartsen en benadruk de positieve effecten van deelname aan het onderzoek.

Resultaten

Na 6 maanden hadden zowel de online VR deelnemers met en zonder ondersteuning minder duizeligheidsklachten dan de gebruikelijke zorg deelnemers. Dit onderzoek toont aan dat online VR een toegankelijke, veilige en effectieve behandeling is bij chronische duizeligheid in de Nederlandse huisartsenpraktijk.

Aanbevelingen

  1. Maak bij chronische duizeligheid geen gebruik van onbewezen medicatie, maar kies voor de wetenschappelijk sterk onderbouwde oefenbehandeling vestibulaire revalidatie.
  2. Implementeer online vestibulaire revalidatie als behandeling bij chronische duizeligheid in de Nederlandse huisartsenzorg.
  3. Gezien de grotere kans op kosteneffectiviteit en eenvoudigere implementatie heeft het de voorkeur om hierbij te starten met online vestibulaire revalidatie zonder ondersteuning.

Interview

Huisarts en onderzoeker Vincent van Vugt vertelt meer over het onderzoek. Werkt de online behandeling bijvoorbeeld beter als er contact is met een fysiotherapeut?

> Lees het interview

Producten

Titel: Prognose van duizeligheid in de huisartsenpraktijk
Auteur: Van Vugt VA, Bas G, van der Wouden JC, Dros J, van Weert HC, Twisk JW, van der Horst HE, Maarsingh OR
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Behandeling langdurige draaiduizeligheid
Auteur: Vincent van Vugt
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Internet based vestibular rehabilitation with and without physiotherapy support for adults aged 50 and older with a chronic vestibular syndrome in general practice: three armed randomised controlled trial
Auteur: Van Vugt VA, van der Wouden JC, Essery R, Yardley L, Twisk JWR, van der Horst HE, Maarsingh OR.
Magazine: BMJ
Titel: Cost-effectiveness of internet-based vestibular rehabilitation with and without physiotherapy support for adults aged 50 and older with a chronic vestibular syndrome in general practice
Auteur: van Vugt VA, Bosmans JE, Finch AP, van der Wouden JC, van der Horst HE, Maarsingh OR
Magazine: BMJ Open
Titel: Experiences of patients and physiotherapists with blended internet-based vestibular rehabilitation: a qualitative interview
Auteur: Van Vugt VA, de Kruif AJTCM, van der Wouden JC, van der Horst HE, Maarsingh OR
Magazine: BJGP Open
Titel: The Prevalence and Persistence of Dizziness in Older European Home Care Recipients: A Prospective Cohort Study
Auteur: Stam H, van Vugt VA, Twisk JWR, Finne-Soveri H, Garms-Homolová V, Declercq A, Jónsson PV, Onder G, van der Roest HG, van Hout HP, Maarsingh OR
Magazine: JAMDA
Titel: Waarom wordt draaiduizeligheid niet vaker behandeld?
Auteur: Van Vugt VA, Diaz Nerio PM, van der Wouden JC, van der Horst HE, Maarsingh OR.
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Prognosis and survival of older patients with dizziness in primary care: a 10-year prospective cohort study
Auteur: Van Vugt VA, Bas G, van der Wouden JC, Dros J, van Weert HCPM, Yardley L, Twisk JWR, van der Horst HE, Maarsingh OR.
Magazine: Annals of Family Medicine
Titel: Chronic vertigo: treat with exercise, not drugs
Auteur: van Vugt VA, van der Horst HE, Payne RA, Maarsingh OR
Magazine: BMJ
Link: http://www.bmj.com/content/bmj/358/bmj.j3727.full.pdf
Titel: The 25-item Dizziness Handicap Inventory was shortened for use in general practice by 60 percent
Auteur: Van Vugt VA, de Vet HCW, van der Wouden JC, van Weert HCPM, van der Horst HE, Maarsingh OR
Magazine: Journal of Clinical Epidemiology
Titel: Online vestibulaire revalidatie bij chronische duizeligheid in de huisartsenpraktijk
Auteur: Van Vugt VA, van der Wouden JC, Maarsingh OR.
Magazine: Nederlands Tijdchrift voor Geneeskunde
Titel: Treatment success of internet-based vestibular rehabilitation in general practice: development and internal validation of a prediction model
Auteur: van Vugt VA, Heymans MW, van der Wouden JC, van der Horst HE, Maarsingh OR
Magazine: BMJ Open
Titel: Guided and unguided internet-based vestibular rehabilitation versus usual care for dizzy adults of 50 years and older: a protocol for a three-armed randomised trial
Auteur: van Vugt, Vincent A, van der Wouden, Johannes C, Bosmans, Judith E, Smalbrugge, Martin, van Diest, Willianne, Essery, Rosie, Yardley, Lucy, van der Horst, Henriëtte E, Maarsingh, Otto R
Magazine: BMJ Open
Titel: Use of canalith repositioning manoeuvres and vestibular rehabilitation: a GP survey
Auteur: van Vugt, Vincent A., Diaz Nerio, Patria M., van der Wouden, Johannes C., van der Horst, Henriëtte E., Maarsingh, Otto R.
Magazine: Scandinavian Journal of Primary Health Care
Titel: Informatiebijeenkomst Duizeligheid
Auteur: Otto Maarsingh, Vincent van Vugt, René Castien
Titel: Masterclass Vertigo
Auteur: Vincent van Vugt en Otto Maarsingh

Verslagen


Eindverslag

In het VERTIGO onderzoek (VEstibular Rehabiliation Therapy: Internet-based treatment in General Practice for Older adults) zullen we de (kosten)effectiviteit onderzoeken van training van het evenwichtsorgaan met behulp van internet bij vijftigplussers in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Training van het evenwichtsorgaan, ook wel vestibulaire revalidatie (VR) genoemd, is een veilige en effectieve behandeling voor duizeligheid als gevolg van een verstoorde functie van het evenwichtsorgaan. De behandeling bestaat uit verschillende lichamelijke oefeningen die dagelijks moeten worden uitgevoerd gedurende zes weken. De online VR behandeling is ontwikkeld in samenwerking met de University of Southampton en is vertaald in het Nederlands. De online behandeling zal op twee manieren worden aangeboden: op zichzelf staand of begeleid door een fysiotherapeut ("blended care"). De onderzoeksopzet betreft gerandomiseerd onderzoek met drie behandelarmen: een op zichzelf staande online VR behandeling (N=100), een online VR behandeling met fysiotherapeutische ondersteuning (N=100) en gebruikelijke zorg (N=100). De behandeling duurt in totaal zes weken, waarbij elke week een online sessie plaatsvindt waarin patiënten een lijst met een serie oefeningen ontvangen. Patiënten worden gedurende de interventieperiode gevraagd om 2 x 10 minuten per dag de oefeningen uit te voeren. Patiënten in de tweede behandelarm zullen - naast de hierboven beschreven online VR behandeling - tevens twee behandelsessies ontvangen van een getrainde fysiotherapeut. Deze kan aanvullend uitleg geven en oefeningen samen met de patiënt uitvoeren. Patiënten in de derde behandelarm zullen uitsluitend de gebruikelijke zorg van hun huisarts ontvangen, overeenkomstig met de NHG standaard Duizeligheid. Patiënten zullen gedurende het onderzoek zes maanden worden gevolgd. De belangrijkste uitkomstmaat is de mate van duizeligheid na zes maanden. Tevens willen we de kosteneffectiviteit onderzoeken, factoren identificeren die een succesvolle behandeling met online VR kunnen voorspellen en de ervaringen van deelnemers in kaart brengen.

In het VERTIGO onderzoek (VEstibular Rehabiliation Therapy: Internet-based treatment in General Practice for Older adults) zullen we de (kosten)effectiviteit onderzoeken van training van het evenwichtsorgaan met behulp van internet bij vijftigplussers in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Training van het evenwichtsorgaan, ook wel vestibulaire revalidatie (VR) genoemd, is een veilige en effectieve behandeling voor duizeligheid als gevolg van een verstoorde functie van het evenwichtsorgaan. De behandeling bestaat uit verschillende lichamelijke oefeningen die dagelijks moeten worden uitgevoerd gedurende zes weken. De online VR behandeling is ontwikkeld in samenwerking met de University of Southampton en is vertaald in het Nederlands. De online behandeling zal op twee manieren worden aangeboden: op zichzelf staand of begeleid door een fysiotherapeut ("blended care"). De onderzoeksopzet betreft gerandomiseerd onderzoek met drie behandelarmen: een op zichzelf staande online VR behandeling (N=100), een online VR behandeling met fysiotherapeutische ondersteuning (N=100) en gebruikelijke zorg (N=100). De behandeling duurt in totaal zes weken, waarbij elke week een online sessie plaatsvindt waarin patiënten een lijst met een serie oefeningen ontvangen. Patiënten worden gedurende de interventieperiode gevraagd om 2 x 10 minuten per dag de oefeningen uit te voeren. Patiënten in de tweede behandelarm zullen - naast de hierboven beschreven online VR behandeling - tevens twee behandelsessies ontvangen van een getrainde fysiotherapeut. Deze kan aanvullend uitleg geven en oefeningen samen met de patiënt uitvoeren. Patiënten in de derde behandelarm zullen uitsluitend de gebruikelijke zorg van hun huisarts ontvangen, overeenkomstig met de NHG standaard Duizeligheid. Patiënten zullen gedurende het onderzoek zes maanden worden gevolgd. De belangrijkste uitkomstmaat is de mate van duizeligheid na zes maanden. Tevens willen we de kosteneffectiviteit onderzoeken, factoren identificeren die een succesvolle behandeling met online VR kunnen voorspellen en de ervaringen van deelnemers in kaart brengen.

Samenvatting van de aanvraag

BACKGROUND Dizziness is a common symptom. The prevalence of dizziness increases with age, ranging from 30% in adults above 65 years of age to 50% in adults above 85. Dizziness can lead to severe limitations in daily functioning. It is a major risk factor for falling, leading to further limitation of activities, fractures, and high healthcare costs. Peripheral vestibular disease is the most common cause of dizziness in primary care (33-38%). Currently, 90% of dizzy patients are managed in primary care, mainly by reassurance and symptomatic drugs. However, none of the prescribed drugs have a well-established curative or preventive effect. According to a recent Cochrane review, there is moderate to strong evidence that vestibular rehabilitation (VR) is a safe and effective treatment for peripheral vestibular disease. VR entails that the patient carries out graded exercises (10-20 minutes daily, 6-12 weeks) that stimulate the vestibular system and promote neurological adaptation. Importantly, most VR trials included a selected population (e.g. patients with acoustic neuroma resection) and were conducted in secondary/tertiary care settings; only few trials included a population representative of patients seen in primary care. Despite empirical evidence for the effectiveness of VR, previous research suggests that less than 3% of eligible dizzy primary care patients ever receive VR. In the Netherlands, 93% of GPs never use VR (by themselves of by referral) for the treatment of dizziness: ‘too time consuming’, ‘not familiar with VR’, ‘doubt about effectiveness’, and ‘not recommended by guideline’. Consequently, it is not only important to generate additional evidence for the effectiveness of VR in primary care, but also to consider alternative models of treatment delivery. An online intervention may provide such an alternative model, as it can be rolled out to a large population at little cost. Importantly, internet use by older adults is growing rapidly. Despite the advantages, unguided internet interventions can be associated with substantial attrition and nonadherence. A combination of online and face-to-face therapy (‘blended care’) may reduce attrition and non-adherence, offering patients the best of both worlds. MAIN OBJECTIVE To investigate the effectiveness of stand-alone internet-based VR and internet-based VR with physiotherapeutic support (blended care) for older dizzy patients in general practice. KEY OBJECTIVES I. To investigate the clinical and cost-effectiveness of internet-based VR (with and without physiotherapeutic support) for older dizzy patients in general practice, compared to usual care. II. To identify predictors of successful treatment. III. To investigate experiences of older dizzy patients receiving internet-based VR. METHODS We will perform a single blind, three arm, randomised controlled trial among patients aged 50 years and over presenting with dizziness in general practice. We will compare stand-alone internet-based VR (trial arm 1, N=100) and internet-based VR with physiotherapeutic support (trial arm 2, N=100) with usual care (trial arm 3, N=100). The internet-based VR intervention closely resembles the effective booklet-based VR by Yardley et al (BMJ 2012). Data will be collected online by sophisticated software (LifeGuide). Measurements will be taken at baseline, 3 and 6 months. The primary outcome, dizziness symptoms at 6 months, will be assessed using the Vertigo Symptoms Scale-Short Form. Health economic outcomes will be measured (iMTA Medical Consumption Questionnaire and 5-level EuroQol 5-dimension questionnaire). Secondary outcome measures will be dizziness-related impairment (Dizziness Handicap Inventory), subjective improvement in dizziness symptoms, anxiety and depression (Patient Health Questionnaire), and adherence to treatment (Problematic Experiences of Therapy Scale). Also, we will investigate predictors of successful treatment with internet-based VR, with and without physiotherapeutic support. Finally, we will perform semi-structured face-to-face interviews among a sample of 20-30 participants to investigate patients’ experiences of internet-based VR. COLLABORATION For the design and execution of this project, we have initiated a unique collaboration with international authorities in the field of online interventions (professor Yardley, University of Southampton) and vestibular disease (professor Bronstein, Imperial College London). DELIVERABLES 1. Easy accessible online VR intervention for patients (www.thuisarts.nl) and GPs (www.nhg.org/nhg-standaarden), to be provided by the Dutch College of GPs (NHG). 2. Clinical decision rule for predictors of successful treatment with internet-based VR. 3. Economic evaluation report on internet-based VR in general practice. 4. At least five international peer-reviewed publications. 5. Contribution to the guideline 'Dizziness' of the NHG. 6. Contribution to the multidisciplinary guideline ‘Dizziness in older patients’.

Kenmerken

Projectnummer:
839110015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. O.R. Maarsingh
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto's

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de dagelijkse praktijk. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.