Mobiele menu

Internetserie als platform voor een crossmediale campagnestrategie (gesubsidieerd vanuit LLC 2003-2008 + 2009)

Centrum Media & Gezondheid (CMG) ontwikkelt in samenwerking met Soa Aids Nederland en Trimbosinstituut een internetserie als platform voor een crossmediale campagnestrategie. Het is voor campagneorganisaties een eigentijds middel om bepaalde thema's (veilig vrijen, matig met alcohol en gehoorschadepreventie) op de gespreksagenda van jongeren te krijgen.

Door het afschaffen van de coproductieregeling i.h.k.v. Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl opent die project nieuwe wegen. Het te ontwikkelen digitale platform kent de voordelen die televisiezendtijd biedt (ruime exposure bij doelgroep, relatief goed bereik onder niet-spontane informatiezoekers, gebruik van populaire formats en gezichten), maar vertaalt deze naar internet.

In dit project wordt gebruik gemaakt van het concept Transmedia Storytelling. Bij een serie op televisie gaat het bijvoorbeeld over één verhaal op één platform (televisie). Bij transmedia gaat het om verschillende platforms waarbij op verschillende momenten instapmomenten worden gecreëerd voor het verhaal. Hierbij speelt interactiviteit en controle door de kijker/gebruiker/speler een belangrijke rol.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het ‘Internetserie een platform voor een crossmediale campagnestrategie’ is aansprekende, herkenbare verhalen binnen een eigen webomgeving te ontwikkelen als een eigentijds middel en platform om gezonde leefstijlthema's op de gespreksagenda van jongeren (15-18 jarigen met een lagere en middelbare opleiding op VMBO, MBO en ROC) te krijgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Entertainment-Education (EE) strategie. Bij de EE-strategie gaat het om het ontwikkelen van een populair media format dat zowel in staat is om mensen te amuseren als te laten nadenken en praten over prosociale en maatschapppelijke thema’s (in dit geval gehoorveilig uitgaan, matig met alcohol en soa veilig vrijen).

Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) en de samenwerkingspartners Soa Aids Nederland en het Trimbos–instituut geloven in de kracht van verhalen vertellen om jongeren te bereiken en te interesseren voor een gezonde leefstijl. Soa Aids Nederland wil het aantal soa-gevallen terugdringen door veilig vrijgedrag te stimuleren. Het Trimbos-instituut wil in beeld brengen dat de hooggespannen verwachtingen van jongeren t.a.v. het overmatige gebruik van alcohol (stoer, losser, makkelijker contact leggen, aantrekkelijker zijn), in de praktijk vaak niet uitkomen. Het Centrum Media & Gezondheid stimuleert jongeren om bij muziekevenementen en in disco's beschermende oordopjes te dragen, minimaal 2 meter van de boxen af te staan en regelmatig een ‘oorpauze’ te nemen tijdens het uitgaan.

Samengevat is het geformuleerde doel:
• Het op basis van theorie en praktijk ontwikkelen van een internetserie als platform voor een crossmediale leefstijlcampagnestrategie voor jongeren (rondom de thema’s soa-veilig vrijen, verstandig omgaan met alcohol en preventie van gehoorschade tijdens het uitgaan).
• Het monitoren van ervaringen en resultaten en krijgen van inzichten in een internetserie als nieuw format en platform voor een crossmediale campagnestrategie
• Het ontwerpen van een passend implementatie- en businessmodel.

Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) ontwikkelt in samenwerking met Soa Aids Nederland en het Trimbos–instituut een internetserie als platform voor een crossmediale campagnestrategie. Een internetserie past binnen de ontwikkeling van internetgebruik en mediaconsumptie van de huidige generatie jongeren. Aansprekende, herkenbare verhalen binnen een eigen webomgeving vormen voor campagneorganisaties een eigentijds middel om bepaalde thema's (veilig vrijen, matig met alcohol en gehoorschadepreventie) op de gespreksagenda van jongeren te krijgen. In dit project wordt gebruik gemaakt van het concept Transmedia Storytelling. Waar in crossmedia nog één verhaal op één platform dominant was (bv. een serie op televisie), kunnen bij transmedia verschillende platforms op verschillende momenten die dominante rol overnemen, en creëren ze instapmomenten (entry points) voor het verhaal. Zo’n verhaal kan onafhankelijk zijn van tijd en plaats. Andere benamingen van dit fenomeen zijn ‘360-storytelling’ of ‘multi-platform storytelling’. Hierbij spelen de mate van interactiviteit en controle door de viewer/user/player (VUP) een belangrijke rol. In de internetserie zal gekozen worden voor een setting waar jongeren elkaar regelmatig ontmoeten en het samen uitgaan en het maken van en luisteren naar muziek een belangrijke rol spelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
203500004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. Hutting
Verantwoordelijke organisatie:
Centrum Media en Gezondheid