Mobiele menu

Interprofessionele minor Designing Health in Society

Doel

Het doel van deze projectaanvraag is om een onderwijsprogramma te realiseren waarin studenten van initiële opleidingen van verschillende onderwijsachtergronden (MBO, HBO, WO) met elkaar, én met betrokken partijen en burgers werken aan, en leren van, preventievraagstukken. Naast preventie ligt de focus ook op amplitie: het versterken van wat al goed gaat.

Aanpak

In dit onderwijsprogramma staat sociale innovatie centraal, dat wil zeggen dat we oplossingen vanuit de praktijk en met inwoners ontwikkelen, in plaats van oplossingen op voorhand bedenken en dan naar de praktijk brengen. Het is onze ambitie om studenten op te leiden die toegerust zijn om op verschillende niveaus, en vanuit verschillende perspectieven te werken aan preventie.

Verwachte opbrengsten

Het onderwijsprogramma krijgt bij de Rijksuniversiteit Groningen (WO) en Hanzehogeschool Groningen (HBO) de vorm van een minor die onderdeel uit maakt van een bacheloropleiding. Bij het Noorderpoort (MBO) wordt het onderwijs ingebed in vrije keuzeonderwijs.

Producten van ZonMw

Lees het interview met Steven Bunt en Katrien Colman in onze artikelenreeks Inbedding van preventie in onderwijs.

Kenmerken

Projectnummer:
05550012140002
Looptijd: 82%
Looptijd: 82 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Colman
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen