Mobiele menu

Interventie implementatie op beleids- en organisatieniveau in verschillende arbeidsorganisaties gericht op een duurzame gedragsverandering, vanuit eigen regie, voor het bevorderen van de mentale vitaliteit van werkenden.

Dit project richt zich op het bevorderen van de mentale vitaliteit van werkenden binnen verschillende arbeidsorganisaties. Nationale Nederlanden, als inkomensverzekeraar, ondersteunt organisaties die als klant zijn aangesloten bij het thema vitaliteit en mentaal welzijn. Het doel is om de energie en motivatie van werknemers te verhogen en stressklachten te verminderen. Nationale Nederlanden biedt concrete ondersteuning aan organisaties om hier actief mee aan de slag te gaan.

Doel

Het project streeft duurzame gedragsverandering na, gestimuleerd vanuit eigen regie. Dit helpt mentale problematiek te beperken en toekomstig verzuim te voorkomen. Daarnaast helpt het arbeidsorganisaties invulling te geven aan goed werkgeverschap en daarmee medewerkers beter aan zich te binden. 

Aanpak/werkwijze

De interventie van The Lab of Life, erkend met 'eerste aanwijzingen voor effectiviteit' door het RIVM, vormt de basis voor deze aanpak. De interventie richt zich op zowel leidinggevenden als medewerkers en wordt proactief ingezet. De implementatie wordt geborgd door nauwe samenwerking met de HR-afdeling, en door interne facilitators op te leiden binnen de organisatie. Op deze manier wordt duurzame gedragsverandering gestimuleerd op verschillende niveaus.

Samenwerkingspartners

Dit project is een samenwerking tussen Nationale Nederlanden, The Lab of Life (interventieaanbieder), en de Erasmus Happiness Economics Research Organisation, die verantwoordelijk is voor kennisvergaring en verspreiding via actieonderzoek.

(Verwachte) Resultaten

De verwachte resultaten omvatten een verhoogde mentale vitaliteit van werkenden, verminderde stressklachten, en een duurzame gedragsverandering op beleids- en organisatieniveau. Het project streeft ernaar om energie en motivatie te bevorderen, met een preventieve aanpak om latere mentale problemen of verzuim te voorkomen.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220034
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. Brinkmans
Verantwoordelijke organisatie:
Nationale-Nederlanden