Mobiele menu

Interventie ter bevordering van werkvermogen en re-integratie bij werknemers met kanker, met een Health Impact Bond als financieringsinstrument

Vraagstuk

Jaarlijks krijgen ongeveer 40.000 werknemers in Nederland de diagnose kanker. Door de behandelingen en klachten is het vaak lastig om aan het werk te blijven. Ook kunnen werknemers met kanker vaak wel wat extra ondersteuning gebruiken bij het re-integreren op het werk. ZonMw heeft mogelijk gemaakt dat TNO en Tilburg University (Tranzo) onderzoek hebben gedaan naar een nieuw type ondersteuning voor werknemers met kanker. In samenwerking met onder andere de bedrijfsartsen van ArboNed en de professionals en ervaringsdeskundigen van Re-turn Werkkracht bij Kanker, is vanaf 2018 een interventie aangeboden aan ongeveer 200 werknemers met kanker. Ook een Nederlandse verzekeraar en een bank hebben meegewerkt aan het project vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

Onderzoek

De interventie 'Steun bij Werk' is ontwikkeld om te om de terugkeer naar het werk van (ex)kankerpatiënten te ondersteunen naast de gebruikelijke aangeboden zorg. Aanleiding om te onderzoeken hoe het begeleiden van werknemers met kanker verder kan verbeteren om de terugkeer naar werk te bevorderen. Tevens is onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot duurzame financiële borging van de interventie door middel van een Health Impact Bond (HIB).

Uitkomst

De interventie 'Steun bij Werk' werd positief ervaren door zowel werknemers als arbo- en re-integratieprofessionals. Zij zien het als een mensgerichte aanpak, aangepast aan de situatie van de werknemer. De open bejegening en gelijkwaardige communicatie, de oprechte erkenning van de problemen en de volle aandacht voor de persoon worden vaak genoemd. Er is sprake van een aanpak die leidt tot bewustwording en reflectie, waarbij nieuwe strategieën en tips worden aangeboden om beter om te kunnen gaan met energie en werkhervatting. Het onderzoek laat ook zien dat een health impact bond (HIB) als financieringsinstrument een uniek vliegwiel is dat partijen bij elkaar kan brengen en verbinden voor een gemeenschappelijke missie: werknemers met kanker helpen re-integreren door een nieuwe interventie op onorthodoxe wijze te financieren en implementeren.

Producten

Er zijn wetenschappelijke artikelen in review voor publicatie. Daarnaast zijn de resultaten verwerkt in factsheets, een poster, en gepresenteerd op congressen en bijeenkomsten.

Factsheet "Steun bij werk"

Factsheet "Kanker en werk"

Poster "Mensgerichte steun op maat bij terugkeer naar werk, voor werknemers met kanker"

Presentatie "Everybody benefits: Linking private invenstors to occupational healthcare in an early return to work intervention for cancer patients"

Verslagen


Eindverslag

Werk is voor werknemers met kanker een belangrijke houvast in een fysieke en mentale zware periode. Het biedt sociaal contact, financiële zekerheid, dagelijkse structuur en een gevoel van verbondenheid en bruikbaarheid. Veel (ex)kankerpatiënten zijn dan ook gemotiveerd om weer aan het werk te gaan. Echter de mogelijkheden om zorg af te stemmen op de behoeften van deze patiënten zijn beperkt. Om die reden is de interventie ‘Steun bij Werk’ ontwikkeld om de terugkeer naar het werk van (ex)kankerpatiënten te ondersteunen naast de gebruikelijke aangeboden zorg.
Onder werknemers en uitvoerende arbo- en re-integratieprofessionals is onderzocht wat het doorlopen van de interventie oplevert en welke mogelijke verbeterpunten er zijn. Tevens is onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot duurzame financiële borging van de interventie door middel van een Health Impact Bond (HIB).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
531001499
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.M.W. van Blijswijk
Verantwoordelijke organisatie:
TNO