Mobiele menu

Introductie en Positionering van AI technologie in het Ambulancezorg domein;

Projectomschrijving

Seconds brengt de vraag naar en het aanbod van ambulancewagens bij een regionale ambulancevoorziening in kaart. Door middel van een algoritme kan Seconds real time voorspellen waar een tekort aan ambulancewagens dreigt. Hierdoor kan Seconds aangeven wat op ieder moment de beste plek voor elke vrije ambulance is. Dit helpt ambulancediensten om een zo kort mogelijke aanrijtijd te realiseren voor patiënten. Seconds wordt inmiddels in 3 regio’s toegepast, met aantoonbaar positief resultaat. Stokhos, het bedrijf achter Seconds, vraagt aandacht voor deze innovatieve Nederlandse toepassing en pleit voor gebruik op landelijk niveau.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Stokhos is een spin-off van het CWI en de TU Delft en een vervolg op een research project dat ten doel had om Ambulancezorg te ondersteunen. De prestaties van ambulancezorg staan onder druk als gevolg van sterk stijgende vraag, tekorten aan personeel en toenemende complexiteit. Het optimaal inzetten van ambulances is complex omdat nieuwe incidenten moeilijk te voorspellen zijn in plaats en tijd en ook het respons-systeem een steeds wisselende paraatheid heeft (in-uit dienst, vrij/bezet en het bereik afhankelijk van de locatie). Stokhos heeft een algoritme ontwikkeld dat centralisten in staat stelt de paraatheid substantieel te verhogen door ambulances dynamisch te reloceren. Hiermee kunnen we responstijden met minuten verkorten en duizenden patienten meer op tijd aanrjden. Dit is niet alleen plezierig voor de patient, maar het bespaart ook in de zorgkosten. Immers extra ambulances zijn veel duurder (los van het personeels tekort), maar vooral verlaagt snellere attendering de kans op duurdere zorg en langere recovery trajecten. Deze applicatie is echter nieuw en het is noodzakelijk om deze unieke innovatie, in Nederland ontwikkeld, op de juiste wijze te introduceren bij de regionale ambulance diensten en de propositie goed te positioneren. Het dynamisch aansturen van ambulances, zonder een directe relatie met een incident, is een andere manier van operationeel managen en ook het feit dat Stokhos een nieuw bedrijf is moet worden geadresseerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002632
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. V.B.M. van den Brekel
Verantwoordelijke organisatie:
Stokhos b.v.