Mobiele menu

The INVEST study (Infusion VErsus STimulation), a cost-effectiveness analysis of the treatment of advanced Parkinson’s disease comparing Continuous Levodopa Infusion to the traditional standard treatment Deep Brain Stimulation

In het beloop van de ziekte van Parkinson is behandeling met geneesmiddelen soms niet meer voldoende om de klachten voldoende te verbeteren. Bij deze patiënten zijn Diepe Hersenstimulatie (DBS) en Continue Levodopa infusie (CLI; Duodopa®) de belangrijkste vervolgbehandelingen. Bij DBS wordt elektrische stimulatie toegediend door elektrodes in de hersenen. Duodopa wordt toegediend als gel door een slangetje dat door de buikwand tot in de dunne darm loopt. Het is niet duidelijk welke van de twee behandelingen het beste is. Bovendien is een van de behandelingen waarschijnlijk veel duurder. In de INVEST studie werden de werkzaamheid en de kosten van de behandelingen DBS en Duodopa vergeleken.

Bij de in totaal 47 mensen bij wie het lot de behandeling bepaalde, was er bij beide behandelingen een verbetering in de kwaliteit van leven 12 maanden na de start. Echter waren de kosten van CLI veel hoger. Omdat de hogere kosten niet gepaard gingen met een beter effect, bleek CLI geen kosteneffectieve behandeling. Ook de andere resultaten, zoals totale tijd per dag waarin mensen goed konden bewegen, het geheugen en psychische problemen, waren niet duidelijk verschillend tussen de beide behandelgroepen.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
837002509
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.M. Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC