Mobiele menu

Invloedrijke samenhang: kind, gezin en huisartsenzorg

Onderzoeksvraag

Ouders die zelf vaak naar de huisarts gaan, consulteren ook vaker de huisarts met hun kinderen. Hoe komt het dat er gelijkenissen bestaan in consultgedrag van de huisarts binnen gezinnen?

Resultaten

Een kwart van de verschillen in contactfrequenties tussen personen verwijst naar gezinsinvloeden. Er is meer gelijkenis in consultgedrag van ouders en kinderen in gezinnen die de huisarts consulteren vanwege alledaagse klachten dan in gezinnen waarin men de huisarts consulteert vanwege chronische ziekten.

De grootste gelijkenis wordt gevonden in het consultgedrag van moeders en kinderen en van kinderen onderling. Er is sprake van gezinsgelijkenis zowel in het aantal contacten als in redenen voor contact. Gezinsgelijkenis kan het beste worden verklaard door aanpassing aan elkaar: socialisatie. Ook gedeelde omstandigheden spelen een rol. Wanneer ouders kinderen begeleiden naar de huisarts en daarbij eigen gezondheidsklachten bespreken, is er meer gelijkenis in het aantal contacten met de huisarts.

Aanbevelingen

Het belang dat huisartsen hechten aan de leefomgeving van patiënten zou zichtbaarder kunnen zijn in de NHG-standaarden en in het huisartsgeneeskundig onderzoek.

Kenmerken

Projectnummer:
42000009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2004
2005
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL
Afbeelding

Alledaagse Ziekten

Zo’n 80% van de klachten waarmee patiënten naar de huisartsen-praktijk komen, zijn alledaagse klachten zoals buikpijn, een neerslachtige periode, wratten of slapeloosheid. Vanuit ons programma Alledaagse Ziekten financierden we onderzoek om adviezen en behandelingen wetenschappelijk te onderbouwen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.