Mobiele menu

inzet ervaringsdeskundige bij 1e lijnspraktijk in proeftuin Zeist Noord

Projectomschrijving

Zeist Noord is een wijk die wordt gekenmerkt door grote diversiteit, etnisch en cultureel, maar ook wat betreft samenlevingsvormen. Er wonen relatief veel alleenstaanden, vluchtelingen en veel mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen en last hebben van psychiatrische aandoeningen. Er is vaak sprake van een grote afstand tussen deze wijkbewoners en de zorginstellingen in de wijk. Een ervaringsdeskundige kan helpen deze kloof te overbruggen.

Doel en werkwijze

Door de inzet van een ggz-ervaringsdeskundige als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk in Zeist Noord willen wij mensen met een psychiatrische aandoening, met grote afstand tot de zorg, beter bereiken. Wij willen escalatie van hun problemen naar een crisissituatie voorkomen en meer ruimte creëren voor herstelondersteuning. Herstelondersteuning werkt vanuit het eigen levensverhaal en vanuit de eigen kracht van de betrokken mensen met psychiatrische problematiek.

Samenwerking

Het initiatief voor het project is genomen door de ervaringsdeskundige (die zelf in de betreffende wijk woont) samen met de huisartsenpraktijk en het Utrechtse zelfregiecentrum GGZ. Zij werken samen met de ggz-instellingen, het welzijnswerk en de sociale wijkteams/gemeente in Zeist. Zij hopen met deze inzet een good practice te realiseren die tot voorbeeld strekt voor de hele regio.

Resultaten

In dit project is escalatie van problemen naar een crisissituatie voorkomen en is er meer ruimte gecreëerd voor herstelondersteuning. Herstelondersteuning werkt vanuit het eigen levensverhaal en vanuit de eigen kracht van de betrokken mensen met psychiatrische problematiek. Daarnaast is het gelukt om de inzet een plaats te geven in de samenwerking van zorginstellingen en gemeente in Zeist, gericht op het bieden van GGZ in de wijk.

Met de inzet van de GGZ-ervaringsdeskundige als praktijkondersteuner heeft dit project mensen met een psychiatrische aandoening met een grote afstand tot zorg beter bereikt. De ervaringsdeskundige helpt de kloof tussen deze mensen en zorg en instanties te overbruggen door middel van ervaring, leefwereld en cultuur aan te sluiten en te bemiddelen waar nodig.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het kader van 'GGZ in de Wijk' (gericht op EPA-doelgroep) en de regionale aanpak tbv personen met verward gedrag, stellen GGZ-instellingen, het regionale zelfregiecentrum (cliënten- en familieorganisatie), gemeente, eerstelijnsgezondheidszorg en de lokale welzijnsinstelling samen een ervaringsdeskundige aan gelieerd aan een eerstelijnspraktijk in Zeist Noord. Zeist Noord is een wijk die wordt gekenmerkt door een hoge mate van diversiteit, een hoge prevalentie van ernstige psychiatrische problematiek, en een achterblijvend bereik van zorginstellingen onder de bevolking. Onder andere door een gebrek aan gezondheidsvaardigheden blijft veel van de psychiatrische problematiek te lang onopgemerkt waardoor het risico toeneemt dat deze onnodig escaleert of gedrag van mensen met een psychiatrische aandoening ontspoort. Door het aanstellen van een ervaringsdeskundige dichtbij de huisarts, in het speelveld dat wordt bepaald door GGZ, eerstelijnsgezondheidszorg en welzijnswerk/sociale wijkteams, willen de partners een herstelondersteunend en vroegsignalerend aanbod doen, dichtbij de leefwereld van de bewoners van de betreffende wijk en ‘aan de zijde van de cliënt’.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638023015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.A.P. Beijers
Verantwoordelijke organisatie:
Kwintes