Mobiele menu

Inzet slimme bril binnen intramurale zorg

Projectomschrijving

Onze intramurale cliënten zijn kwetsbare ouderen met een of meer chronische ziekten en beperkingen. We willen de cliënt een veilig thuis bieden met zo veel als mogelijk eigen regie. Om de zorg aan onze cliënten te waarborgen dienen we te kijken naar slimme oplossingen om de deskundigheid van gespecialiseerd personeel naar cliënten toe te brengen. De inzet van slimme brillen biedt ons deze mogelijkheid.

Door de inzet van de slimme bril kan bijvoorbeeld op afstand de wondzorgverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde of regioverpleegkundige meekijken. Hierdoor kunnen we toch deze expertise op het juiste moment op de juiste plek, laagdrempelig inzetten. De verzorgende die de bril draagt heeft beide handen vrij om handelingen te verrichten. We willen de slimme bril voor meerdere controles/aandoeningen inzetten.

Verslagen


Eindverslag

Door de inzet van de Slimme Bril kan de juiste externe expertise op het juiste moment, op de juiste plek laagdrempelig ingezet worden om zo de zorg aan onze cliënten te waarborgen.

Er is een werkgroep samengesteld die tijdens een inspirerende sessie de behoeften en wensen van zowel de verzorgenden als de externe zorgprofessionals helder en inzichtelijk heeft gemaakt. Vervolgens is de haalbaarheid onderzocht en zijn er afspraken gemaakt om daadwerkelijk te kunnen starten.
Ook is er een scholing verzorgd zodat de verzorgenden en verpleegkundigen goed-getraind aan de slag kunnen in de praktijk.

Dit alles is samengevat in een helder en duidelijk visie-document, welke is toegevoegd aan deze verantwoording.

Samenvatting van de aanvraag

’t Dijkhuis is op dit moment bezig met de implementatie van de slimme bril bij haar extramurale cliënten en wil dit ook direct gaan implementeren/opschalen bij haar intramurale cliënten. Extramuraal wordt gewerkt met de Vuzix M400, in combinatie met het Zaurus platform. Waardoor de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgprofessional gegeven kan worden aan al haar cliënten. Bij nog geen van onze intramurale cliënten werken we met een slimme bril. Extramuraal wordt bij 66 cliënten gewerkt met de Vuzix M400, in combinatie met het Zaurus platform. Waardoor de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste zorgprofessional gegeven kan worden voor al haar cliënten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002725
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.C. van Oldeniel
Verantwoordelijke organisatie:
Woon-, zorg- en dienstencentrum 't Dijkhuis