Mobiele menu

Inzet van ambulancezorg (B-urgentie) voor vervoer van personen met verward gedrag in de regio’s Gelderland Midden en Gelderland Zuid als veiligheidsmaatregelen en specialistische GGz-begeleiding niet nodig zijn.

Projectomschrijving

Ambulancezorg Gelderland Zuid stelt zich als doel om door middel van een juiste registratie en verwerking van ritgegevens inzicht te krijgen in de vervoersbewegingen voor personen met verward gedrag.

Concrete doelstellingen:

  • Aanpassing huidig ritformulier voor het verwerken van data specifiek gericht op personen met verward gedrag.
  • De medewerker weet en voert op een correcte wijze ritregistratie uit.
  • Er wordt een BI tool ontwikkeld waarbij aangeleverde gegevens verwerkt worden in een meetplan.
  • Op basis van geleverde gegevens wordt een analyse uitgevoerd op ritten met personen verward gedrag.
  • Op basis van de analyse kan (bij) sturing op het proces gedaan worden.
  • De gegevens vormen de basis voor landelijke gegevensverwerking via AZN.

Resultaten

Het project ‘Registratie en monitoring RAV-ritten acute psychiatrie Ambulancezorg Gelderland- Zuid’ registreert vervoer van mensen met verward gedrag en geeft inzicht in zorgpaden van mensen met verward gedrag. Het project heeft geleid tot een eenduidige definiëring van mensen met verward gedrag en een aanvullende vragenlijst in het ritregistratieformulier om vervoer van mensen met verward gedrag adequaat te registreren en te volgen.

Daarnaast is door de controle van registratiegegevens en informatie over het registratiebelang en coaching toegewerkt naar een 100% juiste registratie van mensen met verward gedrag. De eindresultaten worden verwerkt in een rapportage van Ambulancezorg Nederland.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Meer eenduidige definiëring en registratie; betere registratie in het algemeen en specifiek mensen met verward gedrag. Data en analyse van data welke intern gebruikt worden voor betere registratie en extern, in kader landelijke afstemming, gedeeld zijn met AZN.
-Bij 361 ritten werd met verwarde patiënten werd het vragenformulier ingevuld.
-In 2018 waren dit 45 ingevulde ritten, in 2019 waren dit 316 ingevulde vragenlijsten.
-20 van de 361 ingevulde ritten betroffen vervoeren vóór psychiatrische beoordeling, 193 ritten na GGZ beoordeling. Bij 148 ritten was dit onduidelijk.
-Er waren 68 A1 ritten, 55 A2 ritten en 238 B ritten.
-Bovengenoemde aantallen komen overeen met de landelijke percentages.
-Overige meer gedetailleerde inhoudelijke conclusies van het project zijn, samen met de landelijke uitkomst, verwoord in het Eindrapport van AZN (zie 5.).

Door het implementeren van registratie-items aan het elektronisch ritformulier met betrekking tot de vervoerde verwarde patiënt, is het mogelijk om inzicht te krijgen in onder meer de frequentie van vervoer van verwarde patiënten.

Samenvatting van de aanvraag

Doelstelling en resultaten RAVGZ stelt zich als doel om door middel van een juiste registratie en verwerking van ritgegevens inzicht te krijgen in de vervoersbewegingen voor persoenen met verward gedrag. Gegevens zoals opgesteld in het document van ZonMw Te registreren gegevens voor pilot gepast vervoer voor personen met verward gedrag zijn hiervoor de minimale basis set. Hiervoor is het van belang dat er een correcte registratie plaats zal vinden om vervolgens deze gegevens op een adequate wijze te verwerken. Voor het inregelen van dit proces wil men beschikken over de juiste tools (aanpassingen ritformulier, ontwikkelen BI tools en meetplan) om dit ook op lange termijn te kunnen borgen binnen de organisatie. Concrete doelstellingen: - Aanpassing huidig ritformulier voor het verwerken van data specifiek gericht op personen met verward gedrag - Correcte wijze van uitvoering van de ritregistratie uit’’ - Er wordt een BI ontwikkeld waarbij aangeleverde gegevens verwerkt worden in een meetplan. - Op basis van geleverde gegevens wordt een analyse uitgevoerd op ritten met personen verward gedrag - Op basis van de analyse kan (bij)sturing op het proces gedaan worden

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638042004
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P. van Grunsven
Verantwoordelijke organisatie:
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio's Gelderland Midden en Gelderland Zuid: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.