Mobiele menu

Inzicht in de bemoeizorgketen Flevoland verward gedrag

Doel

De regio Flevoland laat wetenschappelijk onderzoek verrichten naar politie-registraties E33, met als doel om de bemoeizorgketen voor personen met verward gedrag in Flevoland te verbeteren.

Werkwijze

Door in de eerste fase data over E33-meldingen te koppelen aan data van gemeenten en zorgaanbieders, op een verantwoorde manier, wordt inzicht verkregen in de achtergronden van personen die als E33 zijn geregistreerd, en of/hoe de (bemoei)zorgketen aanwezig is en functioneert. In de tweede fase van het onderzoek worden aan de hand van interviews met ervaringsdeskundigen en belangrijke stakeholders in de keten een verdieping aangebracht in de verkregen data en worden aanbevelingen geformuleerd.

Resultaten

GGD Flevoland en onderzoeksbureau Care2Research hebben samen met 13 organisaties onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemende aantal politiemeldingen verward gedrag. Er is nog onvoldoende bekend over de achtergrond van deze meldingen, de aard van de problematiek van de personen en de samenwerking in de ketens van hulp- en zorgverlening. Dit onderzoek is het eerste onderzoek in Nederland over personen met verward gedrag waarin een omvangrijke dataset vanuit het veiligheids-, zorg-, en sociaal domein op persoonsniveau is gekoppeld en in detail is onderzocht.
Over de periode 2016 - 2018 zijn meer dan 1.000 politiemeldingen geanalyseerd en is problematiek en zorginzet vóór en na de politiemeldingen in kaart gebracht. Het onderzoeksrapport biedt ruim inzicht en bevat aanbevelingen voor verbetering van de (bemoei-)zorgketen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Producten

Titel: Verward in Flevoland.
Auteur: Poels, M. Onderzoeksbureau Care2Research

Verslagen


Eindverslag

GGD Flevoland en onderzoeksbureau Care2Research hebben samen met 13 Flevolandse organisaties onderzoek uitgevoerd naar personen met verward gedrag en de werking van de bemoeizorgketen. Aanleiding voor het onderzoek is het toenemende aantal politiemeldingen verward gedrag. Er is nog onvoldoende bekend over de achtergrond van deze meldingen, de aard van de problematiek van de personen en de samenwerking in de ketens van hulp- en zorgverlening. Dit onderzoek is het eerste onderzoek in Nederland over personen met verward gedrag waarin een omvangrijke dataset vanuit het veiligheids-, zorg-, en sociaal domein op persoonsniveau is gekoppeld en in detail is onderzocht.
Over de periode 2016-2018 zijn meer dan 1.000 politiemeldingen geanalyseerd en is problematiek en zorginzet vóór en na de politiemeldingen in kaart gebracht.
Het onderzoeksrapport biedt ruim inzicht en bevat aanbevelingen voor verbetering van de (bemoei-)zorgketen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
6380130131
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G. Smit
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Almere