It Makes Sense

Projectomschrijving

Tijdens het MDT project “It Makes Sense” zijn jongeren op (zelf)onderzoek gegaan rondom het thema “verandering”. Via kunst en creativiteit gingen ze op zoek en gaven ze antwoord op drie vragen: Wat
betekent verandering voor mij? Hoe vind ik houvast in een wereld die verandert? Wat kan ik bijdragen aan een veranderende wereld? Ze werden geïnspireerd door kunstenaars met verhalen en
kunstzinnige opdrachten. Ze werkten hun eigen ideeën, gedachten en gevoelens uit in een Art-Journal. Deze werden met elkaar gedeeld en besproken. Met de IMS KunstTourBus gingen ze op
pad. Ze Inspireerden voorbijgangers met hun kunstwerken en creëerden bewustzijn door hen dezelfde vragen te stellen. Ze hebben een eindkunstwerk gemaakt die getoond is in een openbare
ruimte. Deze bevatte een positieve boodschap voor de wereld. In deze tijd wordt het gevoel van vrijheid beperkt en slaan gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid toe. Dit heeft invloed op
de gezonde en natuurlijke ontwikkeling van authenticiteit. Met het MDT project “It Makes Sense” hebben jongeren meer (zelf)vertrouwen, richting en een gevoel van zin- en betekenisgeving
gekregen.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
“It Makes Sense” is een creatief/kunstzinnig project rondom het thema “verandering”. Wat betekent verandering voor jongeren en hoe vinden ze positief houvast in een wereld die verandert? Wat zijn hun idealen en hoe maken ze een verschil in deze veranderende tijd? Via vijf creatieve opdrachten, gekoppeld aan persoonlijke vragen gaan jongeren dit thema onderzoeken en uitwerken in persoonlijke kunstwerken. Ze wisselen ervaringen, gedachten en ideeën uit met elkaar op school en online.. Tijdens “het ommetje”, een kunst- wandelroute door Zundert inspireren ze anderen door eigen kunst te laten zien (beeldend of performance). Na de vijf weken worden alle unieke kunstwerken en wijsheden van deze jongeren samengebracht in een gezamenlijk kunstwerk, dat getoond wordt aan alle inwoners uit de gemeente Zundert. Het kunstwerk draagt een inspirerende boodschap uit van een positieve blik op verandering.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085077
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K.J.A.M. Prinse
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zundert