Mobiele menu

It takes a village to grow old – AI-based kunstinterventies ten behoeve van nabuurschap voor mensen met dementie

Projectomschrijving

Sociale contacten en ontmoetingen in de buurt zijn van belang voor de mensen die er wonen. Het stimuleert ook de samenredzaamheid van buurtbewoners en in het bijzonder mensen met beginnende dementie. Artificial intelligence kunstwerken zijn rijk aan interactie en bevorderen sociaal contact, maar in de praktijk ontstaan vaak veel dilemma’s waar democratische participatie op het spel staat. Het project ‘It takes a village to grow old’ benadrukt het belang om samen met de burgers te werken aan een dementievriendelijke buurt. Het doel is om samen met de Vondel/Helmersbuurt in Amsterdam onderzoek te doen naar AI-kunstobjecten in de openbare ruimte om ontmoetingen tussen mensen (met en zonder dementie) in de wijk te stimuleren. Het project speelt in op de behoefte van mensen met dementie om thuis te blijven wonen in de wijk waar ze zich prettig en veilig voelen. Ook de evaluatie wordt gezamenlijk uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar wat het effect van de AI-kunstinterventies op de sociale interactie in de wijk is. In het project wordt zodoende zowel de ervaringskennis van burgers (met dementie) als de professionele kennis (zorg en welzijn, AI en kunst), en de academische kennis (burgerparticipatie, AI en slimme woonomgeving) gebruikt voor het inrichten van ontmoetingsplekken in deze buurt. In het project willen we in de praktijk leren hoe participatiewerken aan een dementievriendelijke buurt vorm krijgt tussen alle deelnemers. Uitgangspunt is dat dit proces op zich al meerwaarde heeft voor interactie in de wijk. Het project verkent daarmee de dynamiek tussen AI-kunstinterventies, place-making en sociale gezondheid uitgaande van de citizens science benadering.

Het onderzoek leidt tot: 1) (ontwerp)principes voor sociale interactie tussen buurtbewoners (met dementie), 2) AI-kunstinterventies, 3) strategieën om samen met burgers de openbare ruimte in te richten zodat publieke familiariteit en ervaren nabuurschap bevorderd wordt en 4) validiteitscriteria inclusief de ethiek van het participatief ontwerpen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sociale contacten en ontmoetingen in de buurt zijn van belang voor de samenredzaamheid van buurtbewoners en mensen met dementie. Conventionele (sociale) interventies hebben hier beperkt verandering in gebracht. Dit project beoogt het effect van het toepassen van AI-based kunstinterventies in de openbare ruimte te exploreren teneinde de sociale cohesie tussen mensen (met dementie) in de wijk te stimuleren. Het voorstel integreert kennis uit de citizen science, dementie, slimme gebouwde omgeving en kunst in a living lab. Gebruikmakend van ‘extreme citizen science’ geeft dit project bewoners (met dementie) van het Stadsdorp Vondel/Helmersbuurt een inclusieve rol in het inrichten van hun sociaalruimtelijke omgeving. Dit leidt tot: 1) (ontwerp)principes voor sociale cohesie tussen wijkbewoners (met dementie), 2) prototypes van sociaal-technologische kunstinterventies en 3) beleidsaanbevelingen over het participatief inrichten van de openbare ruimte zodat sociale cohesie wordt bevorderd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
404270598010
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. M. Mohammadi BSc MSc PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Technische Universiteit Eindhoven