Mobiele menu

It takes a village to raise a child: Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van vrijwilligers en vrijwilligerswerk binnen de pedagogische civil society.

Beroepskrachten en vrijwilligers zijn verschillende typen medewerkers. Door verschillende relaties naar de organisatie, de werkzaamheden, cliënten en elkaar voegen zij elk een eigen waarde toe aan het proces. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit kijken waarom bepaald werk wordt gedaan door vrijwilligers of juist beroepskrachten en hoe er tegen dat werk wordt aangekeken. In de praktijk kijkt men bij de inzet van vrijwilligers bijvoorbeeld vooral naar de kosten-efficiëntie, maar dan wordt voorbijgegaan aan de specifieke toegevoegde waarde van vrijwillige inzet., zoals draagvlak voor de organisatie. De onderzoekers kijken hoe het vrijwilligerswerk in verschillende populaties gewaardeerd wordt, zoals  cliënten, beroepskrachten, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en financiers. Daarnaast wordt binnen de praktijkprojecten van Vrijwillige Inzet gekeken naar de werkzaamheden die door vrijwilligers (kunnen) worden uitgevoerd. Dit onderzoek levert theoretische- en praktisch toepasbare kennis op over hoe de organisaties een inhoudelijke keuze kunnen maken tussen de inzet van beroepskrachten en vrijwilligers. De kennis wordt verspreid in tijdschriften en op websites, in workshops en op een afsluitende conferentie.

Verslagen


Eindverslag

Het onderzoek geeft inzicht in de unieke positie en waarde van vrijwilligerswerk en door vrijwilligers uitgevoerde werkzaamheden in de pedagogische civil society. Dit wordt onderzocht vanuit het perspectief van samenleving, cliënten, professional, vrijwilliger, maatschappelijke organisatie, en financiers. Er is gewerkt met een multi-method onderzoeksdesign. De resultaten geven inzicht in de overwegingen die gemaakt kunnen worden bij de keuze voor een vrijwilliger of beroepskracht.

De nadruk in deze fase ligt op de ontwikkeling van het theoretisch kader door combinatie van literatuur en empirisch onderzoek. Gaandeweg het proces zijn er meer expertinterviews afgenomen, waardoor het resultaat nu op 20 staat. Tijdens een internationale conferentie (ARNOVA 2011) is een sessie belegd met de internationale experts om het onderzoek verder aan te scherpen. Hier is ook de bijdrage van de verschillende experts besproken. Inmiddels ligt er een tweetal zeer stevige conceptversies klaar waar nog een laatste slag aan moet worden gegeven en zijn de andere expertpapers volop in ontwikkeling. In november zijn er 2 focusgroepen gehouden onder organisaties binnen de pedagogische civil society, waar onder andere een aantal gefinancierde projecten van ZonMw aan deel hebben genomen. We merken sterk dat een aantal praktijkprojecten steeds meer de waarde van het onderzoek beginnen te zien en daardoor komt er een steeds bredere draagvlak en kennisoverdracht. Voor deze focusgroepen hadden maar liefst 25 verschillende organisaties zichzelf aangemeld.
Om kennisoverdracht gedurende het gehele project te bevorderen is er gekozen om de onderzoeksgroep voor diverse conferenties aan te melden voor een presentatie. In September hebben wij deelgenomen aan de conferentie "Between Freedom and Professionalism" in Basel, Zwitserland en eind november hebben wij deelgenomen aan de internationale conferentie van ARNOVA, in Toronto, Canada. Inmiddels heeft de onderzoeksgroep zich ook aangemeld voor de conferentie georganiseerd door Movisie in maart 2012 en de slotconferentie van het ZonMW programma Vrijwillige Inzet Voor en Door Jeugd en Gezin. Wij verwachten ook deze zomer een paper te presenteren op de internationale conferentie van ISTR, genaamd "DEMOCRATIZATION, MARKETIZATION, and the THIRD SECTOR" in Sienna, Italië.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
410141004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L.C.P.M. Meijs
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus University