Mobiele menu

ITREMA, Evaluation of an intensified treatment monitoring strategy to prevent accumulation and spread of HIV-1 drug resistance in resource limited settings.

Projectomschrijving

De onderzoekers van ITREMA hebben een nieuwe werkwijze voor monitoring van HIV-therapie in ontwikkelingslanden ontwikkeld. Het aanvullen van de huidige zorgstandaard met het testen van therapietrouw helpt om inzicht te krijgen in de oorzaken van therapie-falen. Deze aanpak stelt zorgverleners in staat sneller de juiste behandelkeuze te maken.

De praktische vertaling van de nieuw werkwijze gebeurt in samenwerking met de Zuidelijk Afrikaanse beroepsorganisatie van HIV zorgverleners (SAHIVCS). De vertaling van theorie naar praktijk zal plaatsvinden middels een combinatie van fysieke trainingen over de nieuwe werkwijze aan verpleegkundigen en patiëntenvoorlichters en het opzetten van een online platform. Het online platform zal ook ondersteuning bieden om na de trainingen de nieuwe geleerde inzichten te blijven toepassen en de informatie eenvoudig te delen met andere collega’s.

Het einddoel is een betere patiëntenzorg en de vermindering van de verspreiding van HIV onder de bevolking.

Verslagen


Eindverslag

De onderzoekers van ITREMA hebben een nieuwe werkwijze voor monitoring van HIV behandeling in ontwikkelingslanden ontwikkeld. Belangrijke kernboodschappen van ITREMA zijn dat meetbaar virus tijdens het gebruik van HIV remmers geen therapiesucces is en dat meetbaar virus risico's oplevert voor het individu en de samenleving. Mede op basis van de ITREMA resultaten werd de de behandelrichtlijn in Zuid-Afrika met betrekking tot meetbaar virus en de manier van rapporteren van viral load uitslagen aangepast waardoor er een duidelijke ondersteuning is van de kernboodschappen van ITREMA.
Samen met de Afrikaanse beroepsorganisatie werden de implicaties van de ITREMA kernboodschappen vertaald naar de dagelijkse praktijk via trainingsmodules voor zorgverleners, educatieve mobiele berichten en een online platform voor onderbouwing en het delen van informatie. Dit is belangrijk want N=N (niet meetbaar is niet overdraagbaar) voorkomt ziekte en resistentie ontwikkeling, geeft mensen met HIV persoonlijke vrijheid, vermindert stigma en voorkomt overdracht van HIV.
ITREMA toonde tevens aan dat monitoring met slimme toepassing van laboratorium tools inzicht geeft in de oorzaken van het falen van HIV behandeling met meetbaar virus als gevolg. Door deze inzichten kunnen zorgverleners doelgerichter handelen. Een implementatiepilot is gestart om aan te tonen dat de ITREMA methode ook werkt bij de recente HIV behandeling met integraseremmers

Samenvatting van de aanvraag

De ITREMA studie heeft drie belangrijke kernboodschappen opgeleverd: 1] laag meetbare viremie is geen therapiesucces 2] een vertraagde klinische response op therapiefalen brengt patiënten en de samenleving in gevaar 3] het gebruik van technologische innovatie geeft inzicht in de oorzaak van therapiefalen De nieuwe werkwijze van HIV monitoring volgens de ITREMA strategie, verbeteren van de viral load monitoring en het testen van therapietrouw, zorgt voor beter inzicht in de oorzaken van therapiefalen. De praktische vertaling en de implementatie van de ITREMA strategie gebeurd in samenwerking met de Zuidelijk Afrikaanse beroepsorganisatie van HIV zorgverleners (SAHIVCS). De aanpak zal bestaan uit een combinatie van fysieke trainingen en het opzetten van een online platform. Basis van de aanpak is het organiseren van grootschalige praktische trainingen voor verpleegkundigen en patiënt-counselors. De trainingen zullen worden gegeven in alle negen provincies van Zuid Afrika en zijn gericht op het vergroten van de kennis van de oorzaken van therapiefalen en toepassing van de ITREMA strategie. Zowel de verpleegkundigen als de counselors hebben een belangrijke signaalfunctie om therapiefalen van patiënten onder de aandacht te brengen van de behandelende artsen. Een online ITREMA platform via een website zal verder worden ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor mobiele telefoons. Onderdeel van de training is het vertrouwd maken met het gebruik van de aangeboden tools op dit online platform. Het online platform zal ondersteuning bieden om ook na de trainingen de nieuwe geleerde inzichten te blijven toepassen en de informatie eenvoudig te delen met andere collega’s. Door middel van evaluatie voor en na de trainingen willen we onderzoeken of de training een positieve invloed heeft gehad op het klinisch beleid en of het online platform daadwerkelijk in een behoefte voorziet. Implementatie van de ITREMA strategie moet de verpleegkundigen en counselors helpen om inzicht te krijgen in de reden van therapiefalen en maakt daarmee de weg vrij voor het maken van snelle en juiste keuzes in de behandeling. Het einddoel is een betere patiëntenzorg en de vermindering van de verspreiding van HIV in de populatie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
2053000041
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R. Schuurman
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht