Mobiele menu

Jaargesprek voor gebruikers van de herhaalservice

In Amersfoort is bij drie apotheken het Jaargesprek ingevoerd. Patiënten die elke 3 maanden hun medicatie automatisch geleverd krijgen via de herhaalservice worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor een Jaargesprek.

Tijdens het Jaargesprek wordt besproken hoe het gaat met het gebruik van de medicatie. Samen is gekeken of er wellicht medicatie anders wordt genomen dan de bedoeling was. Als dit zo was is samen gekeken naar manieren om dit te verbeteren. Soms werden er ook passende interventies op maat gedaan in samenspraak met patiënt en arts, om het medicatiegebruik te verbeteren.

Resultaten

In een periode van 2 jaar zijn er meer dan 3000 Jaargesprekken gevoerd. Aan het eind van het project planden gemiddeld 55% van de patiënten die werd uitgenodigd een Jaargesprek in. Dit was afhankelijk van de manier waarop ze werden uitgenodigd. Met alleen een mailuitnodiging was dit 21%, maar wanneer er een telefonische herinnering werd ingezet liep dit op tot 95%. De patiënten waarderen het Jaargesprek gemiddeld met een 8.1.
De apothekersassistenten die de gesprekken uitvoeren zijn tijdens dit project door middel van verschillende cursussen en door samen te leren, opgeleid tot farmaceutisch adviseurs. Zij geven aan dat het Jaargesprek hun werk leuker maakt. Ook vinden zij dat het Jaargesprek de relatie met de patiënt verbetert.
In een kleine subgroep (mensen die direct werkende orale anticoagulatia (DOAC’s) gebruiken) is onderzocht of het Jaargesprek invloed heeft op de therapietrouw. In dit onderzoek is aangetoond dat het Jaargesprek de therapietrouw verbetert.
Aan het eind van het project is de conclusie dat het Jaargesprek succesvol is geïmplementeerd in de drie apotheken en dat zowel medewerkers als patiënten er blij mee zijn.

Meer informatie

Samenvatting bij start

Wanneer mensen medicatie in huis hebben betekent dat niet automatisch dat de medicatie ook daadwerkelijk wordt ingenomen. Gebruikers van een herhaalservice lijken op basis van aflevergegevens in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) 100% therapietrouw. Deze patiënten krijgen namelijk iedere 90 dagen medicijnen voor 90 dagen. Echter ook in deze groep patiënten is therapieontrouw een groot probleem.

Wat gebeurt er in de proeftuin

Binnen dit project wordt de werkwijze in de apotheek veranderd. Chronische patiënten die medicatie via de herhaalservice ontvangen, krijgen een keer per jaar een jaargesprek. Tijdens dit gesprek zal worden besproken hoe het gaat met de medicatie, of de voorraad van alle medicijnen nog goed is en of er eventueel redenen zijn waarom de patiënt een geneesmiddel niet gebruikt zoals afgesproken.
Om zich goed voor te bereiden op het gesprek krijgt de patiënt van tevoren een korte vragenlijst om de medicatievoorraad in kaart te brengen.

Verwachte uitkomsten

Tijdens het gesprek wordt mogelijk therapieontrouw gesignaleerd op basis van voorraadverschillen en het gesprek met de patiënt.
Op basis van hetgeen in de jaarevaluatie wordt besproken, worden indien nodig acties ondernomen om de therapietrouw te bevorderen. Afhankelijk van de actie wordt hierbij behalve de patiënt zelf, de huisarts, praktijkondersteuner en/of apotheker betrokken.

Producten

Kenmerken

Projectnummer:
848024024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.A.C. Slager
Verantwoordelijke organisatie:
Apotheek Orion