Mobiele menu

Jantje Beton laat kinderen meepraten en meedoen!

Buitenspelen is nog altijd een van belangrijkste zaken in het leven van een kind. Maar de buitenspeelmogelijkheden zijn er niet groter of beter op geworden. Jantje Beton laat daarom kinderen meeontwerpen en meebouwen aan openbare ruimte, zodat ze overal kunnen spelen, ook op andere plaatsen kan dan op een formele speelplek. Kinderparticipatie gebeurt door ze bij inrichting van de buitenruimte te laten meepraten met gemeente, scholen, buurtverenigingen en andere partijen in de wijk. Er wordt in voortdurend overleg met hen geprobeerd om hun wensen voor elkaar te krijgen. Dat lukt nooit alleen met professionals. Daarom zoekt Jantje Beton aansluiting bij vrijwilligers uit de buurt. Kinderen kunnen ook meedoen, Jantje Beton helpt hen om zelf mee te werken om de speelomgeving mooi te houden. Zo ontwikkelen ze zich tot actieve burgers. De kinderen profiteren niet alleen van het project: met hen als spil worden ook volwassenen geactiveerd en bij elkaar gebracht.

Verslagen


Eindverslag

Kinderen denken mee over speelplekken in de buurt

Kinderen willen spelen. Maar speelruimte is vaak niet aanwezig, fantasieloos of ver weg. De straat is te gevaarlijk en het plantsoen niet geschikt om te spelen. Gemeenten willen de speelomgeving vaak wel op een andere manier inrichten, maar weten niet hoe. Jantje Beton helpt. De Jantje Beton Methode laat de kinderen zelf hun omgeving vormgeven. Kinderen fantaseren samen hoe hun ideale speelwijk eruit zou moeten zien. De gemeente realiseert, in overleg met ouders en andere betrokkenen, de ideeën van de kinderen.

Effect
De kinderen kunnen spelen in een omgeving die aansluit bij hun behoeften en ontwikkelen een sterkere band met hun buurt. Sociale cohesie neemt toe. Het buitenspelen wordt leuker, avontuurlijker en veiliger. Gemeenten kijken op een andere manier naar buitenspelen. Vaste patronen worden doorbroken. Standaardoplossingen gaan van tafel.

Speelwijken en SchoolSpeelPleinen
Jantje Beton werkt met twee verwante concepten:
Speelbuurten: veilige en prikkelende speelomgeving rond belangrijke plekken: school, speelplek, park, sportclub.
SchoolSpeelPleinen: Schoolpleinen die ook buiten schooltijd toegankelijk zijn, waarover goede afspraken zijn gemaakt met de buurt en waarvan de inrichting veel overlaat aan de fantasie en ruimte biedt voor allerlei spel.

Zes steden
Jantje Beton realiseerde binnen dit project Speelnetwerken in wijken in Gouda, Tilburg, Leeuwarden en Den Helder en SchoolSpeelPleinen in Groningen en Voorst. Zes goede voorbeelden die een inspiratie zijn voor andere gemeenten die met kinderen aan de slag willen. Door steeds te kijken wat waar werkte en waarom, werd meer en meer kennis vergaard rond het uitvoeren van dit soort projecten binnen gemeenten.

Meer info
www.jantjebeton.nl

In de afgelopen periode heeft Jantje Beton het betrekken van kinderen bij de inrichting van hun eigen speelomgeving in vier wijken in Nederland een flinke duw kunnen geven. In Den Helder (Stad binnen de Linie), Tilburg (Stokhasselt), Leeuwarden (Huizum) en Gouda (Korte Akkeren) hebben kinderen intensief meegedacht over het buitenspelen in hun eigen buurt. In nauwe samenwerking met de desbetreffende gemeentes hebben we inmiddels diverse plekken opnieuw ingericht. Maar ook hebben de kinderen laten zien wat zij belangrijk vinden, bijvoorbeeld via een anti-hondenpoep actie, gigantische kleurrijke muurschilderingen op een flat, of een grootse schoonmaakactie van een speelplein. Daarnaast besteden we aandacht aan de borging op lange termijn, bijvoorbeeld via het ontwikkelen van een publicatie over onze aanpak en het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten voor medewerkers van de gemeente.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
410112006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Durve
Verantwoordelijke organisatie:
Jantje Beton