Mobiele menu

Je doet toch mee? Sport in de maatschappelijke opvang. Sportimpulsaanvraag Omnivereniging DSS, Leger de Heils NH en Stichting SportSupport Kennemerland

Het sportimpulsproject 'Je doet toch wel mee?' heeft met de deelnemende partners als gemeente Haarlem, Sportsupport, Leger des Heils, Life Goals en DSS Voetbal ervoor gezorgd dat er aan het sportproject de afgelopen 2 jaar 117 deelnemers hebben deelgenomen. De deelnemers zijn afkomstig van diverse welzijnsorganisaties als Activ Talent, Huis en Haard, het Leger des Heils en opleidingen als het Nova college in Haarlem. Na een moeizame start waarbij het lastig bleek om deelnemers te werven en vervolgens vast te houden, kwam er langzamerhand meer lijn in het project. Het werd duidelijk dat veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een steuntje in de rug nodig hebben om de motivatie te vinden om te blijven sporten en vanuit het sporten een stap te maken naar vrijwilligerswerk. Deze steun kwam met name naar voren bij organisaties die deze steun konden geven. Het novacollege is hier een goed voorbeeld van. Zij bieden vanuit hun opleiding deelnemers meer vastigheid waarbij de deelnemers steun krijgen om door te gaan. Het heeft er toe geleid dat deelnemers vrijwilligerswerk zijn gaan doen bij DSS als sportvereniging. Ook zijn deelnemers gaan sporten bij de club. Een bijkomend voordeel van het project is dat welzijnsorganisaties, Agros, sportvereniging DSS en het novacollege de kracht van elkaars organisaties hebben kunnen ervaren. De lijn tussen deze organisaties kunnen sneller worden gelegd, waarbij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt sneller geholpen kunnen worden aan stappen in hun leven via sport en vrijwilligerswerk.  Als extraatje bij het project heeft een groep vluchtelingen in de Koepel in Haarlem ook kunnen profiteren van het sportprogramma. Een van de vluchtelingen heeft het zelfs zover geschopt dat hij nu speler is bij het eerste van de DSS voetbalvereniging. Hij doet daar nu ook al maanden vrijwilligerswerk en krijgt support vanuit de club.

Verslagen


Eindverslag

We zijn enthousiast en ambitieus aan het project begonnen. Hoewel de bevindingen achter blijven bij de (wellicht te ambitieuze) doelstellingen zijn we uiteindelijk positief over de resultaten. Die resultaten hebben enerzijds betrekking op de mensen die we uiteindelijk wel hebben bereikt. Succes was er bij leerlingen ( herintreders) van een scholen gemeenschap. Deze groep bestaat uit leerlingen die in het reguliere onderwijs zijn uitgevallen en middels Nova Entree weer een vangnet hebben waar ze op terug kunnen vallen. Er zit een verplichte structuur achter. Hier is ons project bij ingezet, want de leerlingen sporten wekelijks en krijgen bij de sportvereniging stageplekken aangeboden. Hier zijn 16 deelnemers uit naar voren gekomen die ook deels stage lopen bij DSS. Uiteindelijk een prachtig en bemoedigend resultaat.

Project Je doet toch wel mee?

Doel van het project is om mensen met een flinke afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt via sport- en bewegingsactiviteiten (weer) aansluiting te geven op een meer volwaardige deelname aan de Haarlemse samenleving. Aan het project werken mee voetbalvereniging DSS uit Haarlem, Het Leger des Heils, gemeente Haarlem, Sportsupport en Life Goals uit Zeist. Gezamenlijk proberen ze zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep aan het sporten te krijgen op dinsdagen en de deelnemers verder te brengen richting sportverenigingen en vrijwilligerswerk bij DSS. Een tussenstap om uiteindelijk in het reguliere werkcircuit terecht te komen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524003048
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Scheefhals
Verantwoordelijke organisatie:
RKVV DSS