Mobiele menu

Je leven weer op de rit: ondersteuning voor volwassenen met spina bifida en/of hydrocephalus na de coronapandemie

Het project richt zich op de doelgroep volwassenen met spina bifida en hydrocephalus (40 plus). Een deel van deze groep is door de coronapandemie in een negatieve spiraal terechtgekomen: zij hebben te lang doorgelopen met hun klachten, hun fysieke conditie is achteruit gegaan. De fysieke achteruitgang heeft een nadelige invloed op het mentaal welbevinden die al door de coronacrisis onder druk stond. Deze stapeling van factoren veroorzaakt dat deze volwassenen niet deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk, sociale contacten etc. Er zijn wachtlijsten in de zorg en het kost tijd voordat mensen met SBH gezien worden door de juiste arts. SBH Nederland wil de ontstane knelpunten oplossen door regionale bijeenkomsten te organiseren die inzetten op eigen regie. Daarbij zijn ervaringsdeskundige vrijwilligers de steun in de rug om de opgedane kennis om te zetten in actie en je leven op de rit te krijgen. Zij kennen de sociale kaart, zijn wegwijzer in het medische traject en het sociale leven.

Kenmerken

Projectnummer:
07420132210029
Looptijd: 83%
Looptijd: 83 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. CEH. van Rijswijk
Verantwoordelijke organisatie:
SBH Nederland