Mobiele menu

Jezelf zijn met IBD

Projectomschrijving

Me, Myself en IBD (Jezelf zijn met IBD)

Uit onderzoek van Crohn & Colitis NL in 2018 blijkt dat 65% van volwassenen met IBD psychosociale klachten heeft. Het doel van de training ‘Me, Myself en IBD’ is om mensen met IBD goed uit te rusten om hun leven vorm te geven naar eigen wensen, mét hun chronische ziekte. Zij staan hierdoor steviger in hun schoenen.

Oplossing en aanpak

Met de training leer je hoe je zelf de regie kunt terugkrijgen over je leven met een chronische ziekte. Hierdoor ben je beter in staat om met je ziekte om te gaan en te reageren op zaken die met je ziekte te maken hebben. In de training van 8 bijeenkomsten krijgen deelnemers tools aangereikt. De training is interactief. Er is voldoende ruimte voor iedereen, omdat de groepsgrootte maximaal 8 personen bedraagt. In het eerste jaar worden twee groepen getraind en is er ook een train-de-trainer training voor andere patiëntenverenigingen.


Meer informatie op de website van Crohn & Colitis NL.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

‘Jezelf zijn met IBD’ is een live online groepstraining voor mensen met IBD, gericht op zelfmanagement. In 8 weken krijgen zij handvatten om met de impact van hun ziekte om te gaan en gaan zij hier zelf mee aan de slag. Thema’s die worden behandeld zijn onder andere: hoe om te gaan met een laag energieniveau, hoe je zelf regie neemt op je zorg-/ziekteproces, hoe je bewuste keuzes maakt op het vlak van bijvoorbeeld je sociale leven en werk maar ook op het vlak van voeding en beweging. Het doel van deze training is om mensen met IBD sterker te maken, door ze te laten ervaren hoe zij regie kunnen nemen over hun eigen leven. Hierdoor voelen zij zich beter in staat om hun ziekte te zien als onderdeel van hun leven, maar niet alles bepalend. De training wordt ontwikkeld op basis van terugkerende hulpvragen aan Crohn & Colitis NL, bijvoorbeeld via de Ervaringsdeskundigenlijn en Facebookgroepen, eerder uitgevoerde onderzoeken onder leden en het C&C NL-panel, de kennis en ervaring van de trainers en bewezen psychosociale modellen, zoals cognitieve gedragstherapie, NLP, positieve gezondheid en systemisch werk. Hiermee is de training gestoeld op een brede uitvraag aan behoeften, maar ook aan ervaringen van wat werkt. Bovendien zijn ervaringsdeskundigen nauw betrokken bij de ontwikkeling van de training (klankbordgroep). De training is ook toepasbaar op andere groepen van mensen met een chronische ziekte, mits gegeven door juist gekwalificeerde trainerskoppel. Hierbij is het wel belangrijk dat de groep homogeen is, dat wil zeggen mensen bevat met een en dezelfde ziekte. We zijn graag bereid om met andere patiëntenverenigingen te overleggen om dit online concept ook voor hun leden in te zetten. We kunnen een train-de-trainer programma ontwikkelen. Deze optie hebben we meegenomen in het plan/de begroting. In dit voorstel wordt uitgegaan van 2 series van pilottrainingen in deze fase. De training wordt daarna door C&C NL gecontinueerd. Dit wordt gefinancierd vanuit een eigen bijdrage van C&C NL, een kleine eigen bijdrage van de deelnemers en/of sponsoring. En indien noodzakelijk worden meer trainersduo’s opgeleid, waarbij een vergelijkbare combinatie een vereiste is (één ervaringsdeskundige coach en één verpleegkundig consulent). Verder is er na 3 maanden een terugkommoment, waarbij wordt stilgestaan bij hoe het eenieder vergaan is in die drie maanden, en waar nog extra aandacht voor nodig is. Ook bouwen de deelnemers tijdens de training aan het verstevigen van hun eigen netwerk én groeit de band met de andere deelnemers, waardoor het de verwachting is dat ook na afloop van de training de deelnemers een netwerk hebben om op terug te vallen. Tevens worden de (oud-)deelnemers uitgenodigd om zich aan te sluiten bij een alumni-netwerk; jaarlijks wordt rond het thema een terugkomdag georganiseerd. Deze activiteit wordt opgenomen in de reguliere begroting van C&C NL en de kosten vallen daarmee buiten deze aanvraag.

Kenmerken

Projectnummer:
07420112110012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. M.P. Scherpenzeel
Verantwoordelijke organisatie:
Crohn & Colitis NL