Mobiele menu

JGZ-Richtlijn Ondergewicht

Monitoring van groei, signaleren en zo nodig verwijzen van kinderen met (dreigend) ondergewicht en ondervoeding behoort tot de taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ heeft aangegeven ouders en kinderen beter preventief te willen adviseren over voeding en risicofactoren bij dreigend ondergewicht. Ook gaven zij aan behoefte te hebben aan een eenduidiger beleid over wanneer ze naar welke samenwerkingspartner moeten verwijzen. Samen met een werkgroep van jgz-professionals, vertegenwoordigers uit andere beroepsgroepen en ouders ontwikkelde TNO een richtlijn “Ondergewicht” met achtergrondkennis en aanbevelingen omtrent het monitoren en signaleren, verwijzen en adviseren bij ondergewicht voor JGZ-professionals. De richtlijn werd in de praktijk getest op relevantie en bruikbaarheid en is op 4 maart 2019 geautoriseerd voor gebruik in de JGZ. De richtlijn kan worden gevonden op de website van het NCJ (www.NCJ.nl). Als extra module heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde een richtlijn voor diagnostiek naar ondergewicht voor kinderartsen ontwikkeld.

Verslagen


Eindverslag

Monitoring van groei, signaleren en zo nodig verwijzen van kinderen met (dreigend) ondergewicht en ondervoeding behoort tot de taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ heeft aangegeven ouders en kinderen beter preventief te willen adviseren over voeding en risicofactoren bij dreigend ondergewicht. Ook gaven zij aan behoefte te hebben aan een eenduidiger beleid over wanneer ze naar welke samenwerkingspartner moeten verwijzen. Samen met een werkgroep van JGZ-professionals, vertegenwoordigers uit andere beroepsgroepen en ouders ontwikkelde TNO een richtlijn “Ondergewicht” met achtergrondkennis en aanbevelingen omtrent het monitoren en signaleren, verwijzen en adviseren bij ondergewicht voor JGZ-professionals. De richtlijn werd in de praktijk getest op relevantie en bruikbaarheid en is op 4 maart 2019 geautoriseerd voor gebruik in de JGZ. De richtlijn kan worden gevonden op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (www.NCJ.nl). Als extra module heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde NVK een richtlijn voor diagnostiek naar ondergewicht voor kinderartsen ontwikkeld.

Monitoring van gewicht en lengte groei, signaleren en zo nodig verwijzen van kinderen met (ernstig) ondergewicht behoort tot de taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ heeft aangegeven ouders en kinderen beter preventief te willen adviseren over voeding en risicofactoren bij laag gewicht. Ook hebben zij behoefte aan een eenduidiger beleid over wanneer ze naar welke samenwerkingspartner moeten verwijzen. Samen met een werkgroep van JGZ-professionals, vertegenwoordigers uit andere beroepsgroepen en cliënten ontwikkelt TNO een richtlijn 'Ondergewicht' voor JGZ professionals (dit zijn artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en doktersassistenten). De conceptrichtlijn wordt in de praktijk getest en er worden een indicatorenset en een registratieprotocol ontwikkeld. Als extra module wordt een richtlijn voor diagnostiek naar Ondergewicht voor kinderartsen ontwikkeld voor en door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Kenmerken

Projectnummer:
732000307
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.I. Lanting
Verantwoordelijke organisatie:
TNO