Mobiele menu

JGZ standaard hartafwijkingen

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het ontwikkelen en implementeren van standaarden JGZ past binnen het proces van kwaliteitsverbetering van de Jeugdgezondheidszorg. Dit proces wordt breed ondersteund door o.a. het veld, de opleidingsorganisaties, de beroepsverenigingen, de werkgeverskoepels, het ministerie van VWS en de inspectie. Op verzoek van de JGZ-Adviesraad-Standaarden (JAS) en het veld wordt volgens de methodiek voor de ontwikkeling van JGZ-Standaarden en voortschrijdend inzicht tijdens de ontwikkeling van de vorige JGZ-Standaarden een JGZ-Standaard Hartafwijkingen ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierbij wordt gewerkt volgens de regels van evidence-based-healthcare. Het onderwerp hartafwijkingen is een belangrijk onderwerp in de JGZ, met name in de vroege 0-4 jarigenzorg. Het op een juiste manier opsporen, controleren, verwijzen of geruststellen en daarna begeleiden van de ouders van een kind met een (mogelijke) hartafwijking is van groot belang voor het kind en zijn/haar ouders. Dit geldt ook voor de omgeving van het kind en voor de bevolking als geheel (voorkoming van veel morbiditeit en mortaliteit met bijbehorende financiële repercussies voor de gezondheidszorg). Gezien de beschikbaarheid van de huidige evidence wordt verwacht dat de ontwikkeling van een JGZ-Standaard binnen een jaar afgerond moet kunnen worden. Er wordt aangesloten bij het raamplan voor de ontwikkeling van een twintigtal standaarden JGZ (aanwijzing minister van VWS).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
24300029
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2002
2004
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Verantwoordelijke organisatie:
TNO