Mobiele menu

By jo thús en út Preventief huisbezoek in verbinding

De gemeente Súdwest-Fryslân wil het project “By jo thús en út’ ontwikkelen. Hiermee wordt eenzaamheid onder 75 plussers in Bolsward e.o. vroegtijdig gesignaleerd en voorkomen. Vrijwilligers leggen huisbezoeken af en gaan in gesprek met ouderen. We willen ontdekken wat hun wensen en verlangens zijn en hen ondersteunen om deze te realiseren. Professionals, inwoners, vrijwilligers of ondernemers werken samen en zijn “present” in buurten, wijken en dorpen.

Met de aanstelling van een projectleider zetten we het onderwerp eenzaamheid op de agenda door het organiseren van een mini congres. Er worden twee netwerken ontwikkeld met lokale samenwerkingspartners. Een grote kring van professionals en vrijwilligers worden getraind in het signaleren van eenzaamheid. Hierdoor komen meer eenzame ouderen in beeld met hun vragen en wensen. Na afloop van het project zijn er 200 ouderen bezocht door vrijwilligers.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Flapper
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân