Mobiele menu

Jong en Creatief Assistent

Wat houdt het project in?

Bij reuma denk je al snel aan ouderen, maar er zijn ook veel jongeren met deze ziekte. Reuma heeft veel invloed op hun leven: ze kunnen door de ziekte bijvoorbeeld hun studie niet afmaken of hebben moeite met het vinden en behouden van werk. Tijdens dit project gaan jongeren patiëntenorganisaties helpen bij hun communicatie-activiteiten, gericht op jongeren. Deze doelgroep wordt nu vaak niet goed bereikt door de organisaties. Deelnemers hebben keuze uit deelprojecten met verschillende thema’s, zoals het maken van een documentaire, het ontwerpen van een magazine, het maken van een theaterproductie of het nadenken over technologie als oplossing voor maatschappelijke problemen in de zorg.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Tijdens de deelprojecten doen de deelnemers veel nieuwe kennis op, die ze direct in de praktijk toe kunnen passen. Bijvoorbeeld door het maken van de documentaire of de theaterproductie. Door in de praktijk aan de slag te gaan, krijgen de deelnemers meer vertrouwen in hun eigen kunnen, werken ze samen en krijgen ze meer begrip voor mensen met een beperking. Ook geeft dit project – door de competenties die de jongeren opdoen – een goede basis voor een vervolgopleiding of werk.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Patiëntenorganisaties werken tijdens dit project nauw samen met jongeren. Hierdoor leren de organisaties hoe ze jongeren beter aan kunnen spreken en bereiken. Het project biedt nieuwe inzichten, creatieve inbreng, begrip van jongeren voor ouderen en verbeterde aansluiting op de belevingswereld van jongeren. Tegelijkertijd draagt het project bij aan de sociale cohesie doordat jongeren met en zonder ziekte leren om rekening met elkaar te houden en begrip te hebben voor elkaars standpunten.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Worden jongeren voldoende getriggerd tot ondersteuning van patiëntenorganisaties door de projecten?
  • Hoeveel jongeren melden zich uiteindelijk aan voor vrijwilligerswerk bij patiëntenorganisaties na de projecten?
  • Leveren deze projecten genoeg handvaten voor de gewenste diversiteit?
  • Welke competenties doen de jongeren op door mee te doen aan de projecten?

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar

Regio

Gelderland, Noord-Brabant

Meer informatie

Producten

Titel: producten mdt project Sparkel (jong en creatief assistent)
Auteur: jongeren, deelprojectleiders, stichting Reumazorg Nederland
Link: https://projectsparkel.nl/

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. M. Willemsen
Verantwoordelijke organisatie:
Nationale Vereniging Reumazorg Nederland