Jong en Meer light

Projectomschrijving

In de gemeente Lochem hebben 8 groepen (in totaal 81) jongeren meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben, afgestemd op de behoefte van de groep, een korte training gehad van 3 bijeenkomsten. Tijdens deze training hebben ze naar hun ideale vereniging of wijk gekeken, gebrainstormd over activiteiten en geleerd hoe ze die moeten organiseren. Na deze training hebben de groepen onder begeleiding van het jongerenwerk van Stichting Welzijn Lochem verschillende activiteiten georganiseerd zoals een ‘pride-activiteit’, open dag voor de zwemvereniging en een scoutingfestival. Jongeren hebben hierdoor persoonlijke
vaardigheden geleerd zoals plannen, organiseren en samenwerken. Daarnaast hebben ze zich ingezet voor hun eigen vereniging en voor de bredere samenleving en andere mensen ontmoet. “Eindelijk kunnen we weer een keer iets samen doen, dat was door corona lang niet mogelijk”, zei een jongere.

Producten
Titel: Fotocollage Jong & Meer Light Lochem
Auteur: Colin te Booij
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Jongeren (14 t/m 27 jaar) hebben bij dit project de regie en bepalen zelf welke activiteiten ze voor hun wijk, buurt, vereniging, (kerk)gemeenschap, etc. gaan organiseren. Alle partijen die in Lochem betrokken zijn bij de jeugd gaan een bijdrage leveren aan dit project. De jongeren krijgen een training van drie bijeenkomsten waarin ze gaan brainstormen over de mogelijkheden, leren om een activiteit te organiseren en de kwaliteiten van de groep goed gaan benutten. Voor de activiteiten wordt een activiteitenbudget beschikbaar gesteld. Spectrum heeft de methodiek uit hun reguliere MDT-project Jong & Meer aangepast zodat deze past binnen de kaders van de regeling Perspectief voor de jeugd.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085091
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. J.D. Berghuis- Smeitink
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Lochem