Mobiele menu

Jong en Meer light

Projectomschrijving

In Elburg hebben 11 groepen (in totaal 102) jongeren meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben, afhankelijk van de behoefte, een korte training gehad. Tijdens deze training hebben ze naar hun ideale vereniging of wijk gekeken, gebrainstormd over activiteiten, en geleerd hoe ze moeten organiseren. Na deze training zijn er onder begeleiding van WIEL en @Roberts verschillende activiteiten georganiseerd zoals: het opknappen van tuinen bij mantelzorgers, jongeren van @Roberts hebben een live uitzendingen gemaakt, dromen uit laten komen en verslag gedaan van de andere projecten, jongere statushouders hebben koekjes gebakken samen met basisschoolleerlingen en er is een muziekstudio ingericht om jongeren gratis muziekles te kunnen geven. Ze hebben hierdoor persoonlijke vaardigheden zoals plannen, organiseren, samenwerken, ed. geleerd. Hebben zich ingezet voor de samenleving en mensen met verschillende achtergronden ontmoet. “Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten”, zei een jongere.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Jongeren hebben bij dit project de regie en bepalen zelf welke activiteiten ze voor hun wijk, buurt, vereniging, (kerk)gemeenschap, etc. gaan organiseren. Alle partijen die in Elburg betrokken zijn bij de jeugd gaan een bijdrage leveren aan dit project. De jongeren krijgen een training van drie bijeenkomsten waarin ze gaan brainstormen over de mogelijkheden, leren om een activiteit te organiseren en de kwaliteiten van de groep goed gaan benutten. Voor de activiteiten wordt een activiteiten budget beschikbaar gesteld. Spectrum heeft de methodiek uit hun reguliere MDT-project Jong & Meer aangepast zodat deze past binnen de kaders van de regeling Perspectief voor de jeugd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. M. Jeronimus
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Elburg