Jong en Meer Light

Projectomschrijving

In de gemeente Brummen hebben 12 groepen (in totaal 105 jongeren) meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben een korte training gehad waarin zij hebben gebrainstormd over hoe de ideale vereniging of buurt eruit ziet en wat daarvoor nodig is. Wat de kwaliteiten van de deelnemers zijn en welke bijdrage zij kunnen leveren aan deze vereniging of buurt. Daarnaast zijn de jongeren getraind in het organiseren van activiteiten. Wat is er voor nodig om een goede, haalbare activiteit te organiseren? Na deze training hebben de jongeren onder begeleiding van Stichting Welzijn Brummen verschillende activiteiten georganiseerd zoals een dansshow voor senioren en een vossenjacht om nieuwe leden te werven. Jongeren hebben zich actief ingezet voor de samenleving. Door activiteiten te organiseren voor de jeugd, zich in te zetten voor hun vereniging of om in te spelen op de behoefte aan activiteiten. Juist in deze periode dat de mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten en contacten te onderhouden door corona beperkt zijn. Tijdens dit traject hebben jongeren aan hun eigen ontwikkeling gewerkt. Ze hebben hierdoor persoonlijke vaardigheden zoals plannen, organiseren, presenteren samenwerken, en communiceren ontwikkeld. Met het budget hebben de jongeren zich ingezet voor de samenleving, om de leefbaarheid te vergroten. Quotes van jongeren: Ik vond de training erg leerzaam en ik ben blij met de kans die ik gekregen heb.
Fijn dat er weer wat georganiseerd kan worden. Leuk om eindelijk weer wat met elkaar te kunnen doen!

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Jongeren hebben bij dit project de regie en bepalen zelf welke activiteiten ze voor hun wijk, buurt, vereniging, (kerk)gemeenschap, etc. gaan organiseren. Alle partijen die in Brummen betrokken zijn bij de jeugd gaan een bijdrage leveren aan dit project. De jongeren krijgen een training (Spectrum en SWB) van drie bijeenkomsten waarin ze gaan brainstormen over de mogelijkheden, leren om een activiteit te organiseren en de kwaliteiten van de groep goed gaan benutten. Voor de activiteiten wordt een activiteiten budget beschikbaar gesteld. Spectrum heeft de methodiek uit hun reguliere MDT-project Jong & Meer aangepast zodat deze past binnen de kaders van de regeling Perspectief voor de jeugd.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085029
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. M. Jeronimus
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Brummen