Mobiele menu

Jong en meer/Gelders Talent

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Tijdens deze proeftuin worden in vijf Gelderse gemeenten jongerenteams opgezet. Zij vormen samen zelfsturende teams die invulling gaan geven aan de maatschappelijke diensttijd in hun gemeente. Professionals van Kuseemaleiden hen op. Elk team activeert 50 jongeren om mee te doen aan de MDT. Ieder jongerenteam begint met het opstellen van een plan van aanpak. Onder professionele begeleiding vanuit vijf welzijnsinstellingen gaan ze nadenken over beloning voor jongeren, het soort opdrachten dat zij geschikt vinden, de taakverdeling in het team, het bereiken van leeftijdsgenoten en het vinden van passende opdrachten die aansluiten op het talent van de jongere. Wanneer een jongere zijn talent aanbiedt, gaat het team zoeken waar hij dit kan toepassen. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het maken van een graffiti-kunstwerk in de hal van een ouderencentrum of spullen inzamelen voor gezinnen die minder te besteden hebben. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Jongeren ontwikkelen hun talenten en dragen tegelijkertijd bij aan de leefbaarheid in hun gemeente. Het levert de jongeren ervaring, certificering, geld, opleiding en kansen voor de toekomst op. We richten ons daarbij extra op jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het ontdekken van hun talenten.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het project sluit aan bij de specifieke uitdagingen die een gemeente kent en draagt zo bij aan de leefbaarheid in een gemeente. Zo heeft het een meerwaarde heeft voor de samenleving.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Bereiken we meer jongeren en is de motivatie groter? 
  • Verlagen jongeren de drempel om een MDT te vervullen? 
  • Hoe verbinden en betrekken we jongeren die niet uit zichzelf deelnemen aan de MDT?
  • Waar moet het aanbod aan voldoen? 
  • Hoe willen jongeren beloond worden?

Doelgroep 

Jongeren tussen 16 en 27 jaar

Regio

Regio Gelderland

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Wij gaan aan de slag met het talent van jongeren. Hoe dan?.. In vijf gemeenten in Gelderland worden zes jongeren opgeleid en gaan ze een zelfsturend jongerenteam vormen. Ondersteund door het lokale jongerenwerk, de vrijwilligerscentrale, Kuseema en Spectrum nemen zij deel aan de proeftuin Gelders Talent. De verschillende proeftuinen die samen Gelders Talent vormen vinden plaats binnen vijf lokale welzijnsorganisaties: Stichting WIEL (Elburg), Stichting Kulturhuys (Westervoort), Welzijn Lochem, Stichting Radar (Rheden) en Welzijn West-Betuwe. Gelders Talent bestaat uit het organiseren van vijf zelfsturende jongerenteams per gemeente. Een jongerencentrale voor ervaringsplekken en sociale activiteiten die jongeren motiveren zichzelf te ontwikkelen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Het levert de jongeren ervaring, certificering, geld, opleiding en kansen voor de toekomst op. Dit wordt georganiseerd voor en door jongeren. Ons doel is dat jongeren, vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties elkaar versterken. Een win-win situatie! Gelders Talent is gericht op jongeren tussen de 16 en 27 jaar. We willen hen interesseren voor de MDT, ze stimuleren om talent te ontwikkelen en hun eigen toekomst in de hand te nemen. We richten ons extra op jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het ontdekken van talenten en een goede oriëntatie voor de toekomst. We gaan in vijf gemeenten 50 jongeren laten deelnemen aan de MDT, in totaal 250 jongeren. Wij hebben er vertrouwen in dat jongeren zelf kunnen bepalen hoe de MDT eruit moet zien. Onze MDT is daarom niet georganiseerd door een professional, maar door een leeftijdsgenoot die de taal van jongeren spreekt en snapt waar zijn of haar kansen liggen. De professional is er om te ondersteunen. Door middel van de MDT zullen jongeren groeien, nieuwe inzichten krijgen en beloond worden. Door de grote betrokkenheid van jongeren in deze proeftuinen komen wij erachter wat werkt en niet werkt. Gedurende het project zullen we structureel informatie verzamelen om tijdig te kunnen bijsturen waar dat nodig is. We verzamelen op projectniveau kwantitatieve informatie. Naast deze kwantitatieve monitoring verzamelen we kwalitatieve informatie over het proces en de ervaringen van jongeren. Hiervoor zetten we verschillende middelen in. De ervaringen uit de rapportage houden we niet voor ons zelf. Het delen van de opgedane kennis is een belangrijke succesfactor van het project. Daarom organiseren we naast regelmatig projectoverleg na afloop van de proeftuinen een kennissessie voor alle vrijwilligerscentrales en geïnteresseerde gemeenten in Gelderland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001222
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. M. Jeronimus
Verantwoordelijke organisatie:
Spectrum, partner met elan