Jong & Meer 2.0

Projectomschrijving

De MDT-reis

Jong & Meer 2.0 is voor jongeren die een voorbeeld willen worden voor hun buurt of wijk en anderen willen motiveren en activeren om ook een positieve bijdrage te leveren.

Gedurende maximaal 6 maanden besteden de jongeren minimaal 80 uur aan het programma, dat bestaat uit 2 pijlers. De eerste is een Young Leaders training, waarin de jongeren nieuwe skills leren en naar zichzelf en hun toekomst leren kijken. Zo worden ze geactiveerd om hun kennis en vaardigheden in te zetten als positief rolmodel voor andere jeugd. De tweede pijler is het bedenken en uitvoeren van een of meerdere sociale activiteiten in de eigen buurt, dorp of stad. Denk bijvoorbeeld aan de voetbalkantine een make-over geven, een rolstoelpicknick organiseren voor ouderen in het verpleeghuis of levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank.

De deelnemers aan Jong & Meer 2.0 krijgen ondersteuning van een jongerencoach en een kernteam, waarin mensen zitten uit het jongerenwerk maar bijvoorbeeld ook onderwijs, het lokale bedrijfsleven, verenigingen en gemeenten.

Dit reguliere MDT-project is een uitbreiding van de proeftuin Jong & Meer en het project Jong & Meer 2.0.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren halen voldoening uit de invloed die ze hebben op hun eigen leefomgeving, het gevoel serieus genomen te worden, de ontwikkeling van vaardigheden door training en begeleiding en het beschikken over een klein budget voor de uitvoering van hun project. Daarnaast krijgen jongeren meer perspectief: door (kansarme) jongeren in een kansrijke omgeving te plaatsen, gaan er allerlei nieuwe deuren voor ze open.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

De jongeren leren niet alleen meer over zichzelf, maar leren ook verantwoording te nemen voor hun eigen leven en een betere leefomgeving. Ze leren hoe ze hun eigen kracht en omgeving kunnen inzetten om iets te bereiken. Dat geeft jongeren vertrouwen in zichzelf en in de toekomst. Met de ervaringen die ze hebben opgedaan, kunnen jongeren zich ontwikkelen tot een positief rolmodel voor anderen. Dat is van grote meerwaarde voor de samenleving.

Doelgroep

(Kwetsbare) jongeren van 16 t/m 27 jaar.

Regio

Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Veluwe.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Jong & Meer is een lerend partnerschap in Gelderland waarin jongeren en uitvoerende organisaties vanuit verschillende ‘MDT-tranches’ samenwerken en -leren om jongeren de beste versie van zichzelf te laten zijn. Spectrum is nu samen met lokale partners, in acht plaatsen verantwoordelijk voor Jong & Meer. In co-creatie met deze partners en jongeren is een methodiek ontwikkeld om MDT tot een succes te maken. Deze methodiek willen we in dit project verstevigen met een groter en diverser aanbod en nieuwe locaties. In onze Jong & Meer-methodiek hebben jongeren de lead. Onze methodiek bestaat lokaal uit twee pijlers. Via een Young Leaderstraining ontdekken jongeren hun kwaliteiten, versterken zij hun vaardigheden en bedenken ze plannen voor sociale activiteiten. Deze plannen voeren ze na de training uit. Zo ontdekken jongeren over zichzelf en leren ze verantwoording nemen voor hun eigen leven en een betere leefomgeving. De tweede pijler is lokale samenwerking ondersteunend aan jongereninitiatieven. Dit krijgt vorm met een kernteam en door de gemeente direct te betrekken via cofinanciering. Een kernteam bestaat uit jongeren, een projectleider uit het jongerenwerk en lokale ambassadeurs en beslist mee over de lokale projectuitvoering. Spectrum ondersteunt bovenstaande met trainingen, workshops en intervisie, en projectmanagement, monitoring en evaluatie.

Kenmerken
Projectnummer:
07430052110009
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. M. Jeronimus
Verantwoordelijke organisatie:
Spectrum, partner met elan