Mobiele menu

Jong & meer light

Projectomschrijving

In Ede hebben 7 groepen (in totaal 102) jongeren meegedaan aan Jong & Meer light. Zij hebben, afhankelijk van de behoefte, een MDT training gevolgd. Tijdens deze training hebben ze gebrainstormd over activiteiten, en geleerd hoe ze moeten organiseren. Na deze training hebben ze onder begeleiding van de jeugdwerkers activiteiten georganiseerd. Zoals: het uitdelen van bloemen aan (kwetsbare) inwoners om hen een hart onder de riem te steken, cupcakes maken voor ouderen in een verzorgingstehuis, het opknappen van hun eigen jongeren bus (JOP, jongerenontmoetingsplek), zich samen inzetten voor hun eigen buurt/wijk, een gevoel van saamhorigheid creëren en meer mogelijkheden voor talentontwikkeling bieden, door het opzetten van een opnamestudio. Ze hebben hierdoor persoonlijke vaardigheden geleerd, zoals plannen, organiseren en samenwerken. De deelnemers van Jong & Meer light hebben zich ingezet voor de samenleving en mensen met verschillende achtergronden ontmoet en bij elkaar gebracht. “Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten”, zei een jongere. Deze ontmoeting heeft zowel impact gehad op de deelnemers zelf als andere betrokkenen. “Spread the love” is hier een mooi voorbeeld van. Omdat door corona veel jongeren een eenzame tijd hebben gehad, wilden ze juist kwetsbare jongeren een hart onder de riem steken. Om samen tijd te besteden en verbinding te creëren. Ook bij de andere activiteiten is er sprake van het inspelen op maatschappelijke noden. Het hebben van een zinvolle dagbesteding, ontmoetingen vormgeven binnen de mogelijkheden, nieuwe ervaringen opdoen, leren over eigen kunnen en nieuwe vaardigheden ontdekken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Jongeren (14 t/m 27 jaar) hebben bij dit project de regie en bepalen zelf welke activiteiten ze voor hun wijk, buurt, vereniging, (kerk)gemeenschap, etc. gaan organiseren. Alle partijen die in Ede betrokken zijn bij de jeugd gaan een bijdrage leveren aan dit project. De jongeren krijgen een training van drie bijeenkomsten waarin ze gaan brainstormen over de mogelijkheden, leren om een activiteit te organiseren en de kwaliteiten van de groep goed gaan benutten. Voor de activiteiten wordt een activiteitenbudget beschikbaar gesteld. Spectrum heeft de methodiek uit hun reguliere MDT-project Jong & Meer aangepast zodat deze past binnen de kaders van de regeling Perspectief voor de jeugd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085048
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.Sc. M. Jeronimus
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Ede