Mobiele menu

Jong Platteland

Wat houdt het project in?

Jongeren helpen om hun maatschappelijke diensttijd zó in te vullen dat zij hiermee bijdragen aan de leefbaarheid van het plattelandsdorp waarin ze wonen. Dat is het doel van dit project. De dorps- en jongerenorganisaties die samenwerken binnen dit project zoeken de jonge mensen in het dorp op en gaan met ze in gesprek. Waar ben jij goed in? Wat zou jij graag anders zien in je dorp? Hoe kunnen we zorgen voor verbetering? Daarna maken de jongeren afspraken over de inhoud en omvang hun maatschappelijke inzet. Ze kunnen bijvoorbeeld een jongerendebat organiseren, het dorpshuis leuker maken of ouderen helpen om te gaan met de computer.  

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Het resultaat van veel projecten is al snel zichtbaar; de jongeren merken dat ze écht verschil kunnen maken. Dit motiveert ze om maatschappelijk actief te blijven. Daarnaast krijgen de jongeren een certificaat én een geldbedrag. Ze mogen zelf kiezen of ze dit voor zichzelf houden of in hun project steken.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door mee te doen aan dit project, geven deelnemende organisaties een boost aan bestaande initiatieven die vergrijzing tegengaan en leefbaarheid op het platteland vergroten. Maar ze dragen vooral bij aan de start van níeuwe initiatieven. De veelal oudere vrijwilligers leren gebruik te maken van de kennis, creativiteit en energie van hun jonge dorpsgenoten. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we jongeren bij leefbaarheidsvraagstukken betrekken?
  • Hoe kunnen we de talenten van jongeren inzetten om de leefbaarheid van het platteland te vergroten?
  • Welke projecten zetten jongeren op als ze zelf hun MDT in mogen vullen?
  • Hoe bied je als kleinere, lokale organisatie waardevolle MDT

Doelgroep 

Jongeren van 12 tot 27 jaar

Regio

Groningen, Noord-Holland, Limburg

Meer informatie

Producten

Titel: Ruimte voor Jongeren
Auteur: Korrie Melis; Koos Mirck
Titel: Mail info Tafelhosts Jongerentop Groningen
Auteur: Marian Voorn
Titel: Evaluatieformulier Tafelhosts Jongerentop Groningen
Auteur: Marian Voorn
Titel: Briefing Tafelhosts Jongerentop Groningen
Auteur: Marian Voorn
Titel: Programma/ Plattegrond Jongerentop groningen
Auteur: Marian Voorn
Titel: Tekeningen brochure MDT (1 en 2)
Auteur: Projectteam
Titel: Presentatie; info MDT
Auteur: Kor Bergsma
Titel: Gesprekstips Tafelhosts Jongerentop Groningen
Auteur: Marian Voorn
Titel: Brainstorm America
Auteur: Annet Jeucken
Titel: Opbrengst Jongerentop groningen
Auteur: Marian Voorn
Titel: Wervingsflyer MDT
Auteur: Kor Berghuis
Titel: Overzicht 'Jong Platteland in de Pers'
Auteur: Projectteam
Titel: Workshopprogramma Jongerentop groningen
Auteur: Marian Voorn
Titel: Filmpje Jongerentop Groningen
Auteur: organisatieteam
Link: http://www.youtube.com/watch?v=poHfOobnwVO&feature=youtube
Titel: Bijeenkomsten Noord Holland
Auteur: Kor Berghuis e.a.
Link: http://www.dorpswerknh.nl/projecten/jong-platteland

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001110
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.M.S. Mirck
Verantwoordelijke organisatie:
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen