Jong Present

Projectomschrijving

Leerdoelen proeftuin
Het doel van de proeftuin van Present is om te leren wat werkt bij de MDT en bij Present en het ontwikkelen van een passend, duurzaam MDT-concept.

Doelgroep
Jongeren tussen 15-28 jaar die willen leren investeren in persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaten voor jongeren
Persoonlijke unieke ervaring in klaarstaan voor een ander en kennis opgedaan over sociale vraagstukken in de samenleving en eigen talenten en opdoen van vaardigheden als ondernemerschap tonen, samenwerken met hulpverlening en andere jongeren motiveren.

Resultaten voor de organisatie
Ontwikkeling van concept waarbij jongeren voldoende verleid en uitgedaagd worden zich in te zetten voor kwetsbare naasten en Presentbeweging vergroten.

Resultaten voor de samenleving
De nieuwe generatie die zich inzet voor kwetsbare mensen en een breder besef heeft van maatschappelijke vraagstukken. Kwetsbare mensen zijn geholpen.

Regio
33 lokale stichtingen verspreid over Nederland

Producten
Titel: Instagram account
Auteur: Present
Link: https://www.instagram.com/bestevacatureever/
Titel: Website Jong Present
Auteur: Present Nederland
Link: https://www.bestevacatureever.nl/
Titel: Methodiek 'Maatschappelijke Diensttijd - een traineeship bij Present' (inclusief bijlagen)
Auteur: Stichting Present en Millennials Matter
Titel: Werving van Jong Present
Auteur: Present Nederland
Titel: Media bezoek Arie Slob proeftuin Jong Present
Auteur: Stentor | CIP | De Toren
Link: https://cip.nl/72390-slob-present
Titel: Verslag dialoogtafel Trainees
Auteur: Present Nederland
Titel: Documentatie nav training Begeleiding Trainees
Auteur: Millennials Matter
Titel: 6-tal video's 'Traineeship Jong Present'
Auteur: Stichting Present Nederland
Titel: Campagnefilmpje Jong Present
Auteur: Present
Link: https://youtu.be/UKUZopBliuU
Titel: Infographic 'Proeftuin Jong Present'
Auteur: Stichting Present Nederland
Titel: PPT Werving door YoungWorks
Auteur: Yvonne van Sark
Titel: Poster 'Traineeship Jong Present'
Auteur: Stichting Present Nederland
Titel: Publicatie 'Een presente generatie'
Auteur: Stichting Present en Bureau HHM
Titel: Landelijk trainingsaanbod voor trainees
Auteur: Stichting Present, SchuldHulpmaatje, Stichting De Vonk, Vluchtelingenwerk, Het Kopland en de Realistenacademy (Homeless Experience).
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Leerdoelen proeftuin
Het doel van de proeftuin van Present is om te leren wat werkt bij de MDT en bij Present en het ontwikkelen van een passend, duurzaam MDT-concept.

Doelgroep
Jongeren tussen 15-28 jaar die willen leren investeren in persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaten voor jongeren
Persoonlijke unieke ervaring in klaarstaan voor een ander en kennis opgedaan over sociale vraagstukken in de samenleving en eigen talenten en opdoen van vaardigheden als ondernemerschap tonen, samenwerken met hulpverlening en andere jongeren motiveren.

Resultaten voor de organisatie
Ontwikkeling van concept waarbij jongeren voldoende verleid en uitgedaagd worden zich in te zetten voor kwetsbare naasten en Presentbeweging vergroten.

Resultaten voor de samenleving
De nieuwe generatie die zich inzet voor kwetsbare mensen en een breder besef heeft van maatschappelijke vraagstukken. Kwetsbare mensen zijn geholpen.

Regio
33 lokale stichtingen verspreid over Nederland

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001107
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G. Verweij
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Present Nederland