Mobiele menu

Rapportage

Samenvatting

De centrale vraagstelling in dit onderzoek was welke factoren en overwegingen een rol spelen in de plaatsing van jongeren met delictgedrag in ofwel een JeugdzorgPlus instelling ofwel een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Om inzicht daarin te verkrijgen zijn acht exemplarische casestudies uitgevoerd bij vier jongeren uit de JeugdzorgPlus en vier jongeren uit de JJI. Daarnaast dossieranalyse om inzicht te krijgen in de hulpverleningsgeschiedenis, zijn interviews gehouden met de jongeren en besluitvormers (jeugdreclasseerders, medewerkers Raad voor de Kinderbescherming, casemanagers, officieren van justitie en kinderrechters) om overwegingen rond besluitvorming in beeld te krijgen. In  het rapport zijn de resultaten per onderzoeksvraag beschreven.

Lees de volledige rapportage 'Jongeren met strafbare feiten in de JeugdzorgPlus'

Kenmerken

Projectnummer:
727024003
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Verantwoordelijke organisatie:
Praktikon bv