Jongeren voor mekaar in Rotterdam

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jonge Rotterdammers helpen jonge statushouders op weg en begeleiden hen bij het ondernemen van verschillende activiteiten. De manieren waarop kunnen heel verschillend zijn. Jongeren organiseren bijvoorbeeld leuke uitjes voor kinderen, denk hierbij aan een voorleesmiddag. Maar ze kunnen ook helpen bij het leren van de taal door als maatje samen dingen te ondernemen of hulp bieden bij het vinden van een baan voor jongere statushouders. Ook organiseren de deelnemers activiteiten in de stad, gericht op ontmoetingen tussen verschillende Rotterdammers.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Jongeren die deelnemen aan dit project leren veel over werken in een team, krijgen een beter beeld van de verschillende culturen en dynamiek in de stad, leren prioriteiten stellen en ontdekken en ontwikkelen hun eigen talenten. Daarnaast kunnen ze verschillende workshops volgen. Denk hierbij aan intercultureel communiceren, opvoedondersteuning, interactief voorlezen of taalcoaching voor kinderen. Na afronding van het project ontvangen deelnemers een certificaat voor specialistisch vrijwilligerswerk en een aanbevelingsbrief die ze kunnen gebruiken voor sollicitaties of inschrijving voor een vervolgopleiding.

  • Voor de deelnemende organisaties

Jongeren en kinderen laten begeleiden door jongeren is nieuw binnen Stichting Hoedje van Papier. Jongeren kunnen goed aansluiten bij de belevingswereld van medejongeren en kinderen, waardoor er binnen de projecten een energieke dynamiek ontstaat. De verwachting is om met dit project de programma’s van de stichting te verdiepen en meer effect te hebben. Zo groeit de bijdrage aan een aantrekkelijker Rotterdam, waar plek is voor iedereen.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Hoe kunnen jongeren het lerend vermogen van een organisatie vergroten?
  • Zijn de jongeren voldoende gekwalificeerd voor dit soort vrijwilligerswerk?
  • Is het aanbod binnen dit project aantrekkelijk voor jongeren om hun MDT te vervullen?
  • In hoeverre profiteren de statushouders (kinderen en jongeren) van de begeleiding door jongere

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 30 jaar

Regio

Zuid-Holland

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Stichting Hoedje van Papier is een dynamische organisatie met een jong team die sinds 2008 maatschappelijke en creatieve projecten bedenkt voor de stad. Zo richten wij ons met het programma SamenDoorSamen op statushouders die in Rotterdam zijn komen wonen en die daar graag een succesvol leven op willen bouwen. Met de inzet van vrijwilligers ondersteunen wij hen bij het vinden van hun weg in Rotterdam, het leren van de taal, het vinden van een opleiding of baan en het opbouwen van een sociaal netwerk. Veel statushouders zijn jonger dan 30 jaar en daarom zijn wij voor de begeleiding van deze jonge statushouders, zowel kinderen als jongeren, op zoek naar jongeren die beter begrijpen wat er onder deze statushouders leeft en die het leuk vinden om met hen de stad te leren kennen en bij te dragen aan hun participatie en integratie in Rotterdam. Bijvoorbeeld als maatje, activiteitenbegeleider of taalcoach. In deze proeftuin willen we onderzoeken hoe we deze jongeren het beste kunnen werven, motiveren en begeleiden in hun MDT binnen ons project. Wij vinden het belangrijk dat jongeren zelf kunnen meedenken over de opzet, de successen en belemmeringen van de proeftuin en hoe wij deze ervaringen kunnen meenemen om de MDT in de toekomst succesvol voort te zetten. Ook willen wij graag dat jullie meedenken over nieuwe activiteiten die ons project beter kunnen maken. Wij willen daarom een jongerenraad opzetten waarin vijf jongeren samen met vijf jonge statushouders meedenken over de implementatie van het project, het project evalueren, met de jongeren en deelnemers in gesprek gaan en nadenken over de verbetering van het project. In totaal willen wij tijdens de proeftuin zo´n 250 jongeren inzetten. De looptijd en inzet van de MDT varieert van 10 weken tot 18 maanden en van 2 tot 8 uur per week. Iedereen tussen 14 en 30 jaar die geïnteresseerd en gemotiveerd is, kan zich aanmelden. Tijdens een intakegesprek zullen wij dan kijken of er een goede match is en welke activiteit het beste bij je past. Alle jongeren worden door ons getraind en begeleid. Je kunt regelmatig intervisiebijeenkomsten en thema-avonden bezoeken om je verder te verdiepen en ervaringen met andere vrijwilligers uit te wisselen en je kunt meedoen aan verschillende activiteiten en evenementen die door ons worden georganiseerd. Tot slot organiseren we jaarlijks een groot vrijwilligersevenement om iedereen te bedanken die zich heeft ingezet voor (één van) onze projecten. Het werken met jonge vrijwilligers voor de begeleiding van jonge statushouders is nieuw binnen ons programma. Wij willen de proeftuin dan ook gebruiken om te onderzoeken hoe wij jongeren enthousiast kunnen maken om zich voor statushouders in te zetten, hoe wij hen het beste kunnen bereiken en begeleiden en op welke manier wij statushouders kunnen begeleiden dat dit beter aansluit bij hun belevingswereld. Jongeren kunnen zich op verschillende manieren inzetten, afhankelijk van hun interesses, kennis, ervaring en beschikbare tijd. Voorbeelden van activiteiten zijn: de organisatie en begeleiding van leuke activiteiten voor kinderen, het helpen bij het leren van de taal door als maatje samen dingen te ondernemen of door bij kleine kinderen thuis voor te lezen, de organisatie van activiteiten in de stad gericht op de uitwisseling van verschillende Rotterdammers, het begeleiden van een jongere statushouder bij het vinden van een opleiding of baan, samen met een jongere statushouder activiteiten ondernemen in de stad of het lesgeven aan jonge statushouders op het vlak van budgetbeheer. Na deelname ontvang je een certificaat waarin staat dat je vrijwilligerswerk hebt verricht, met daarop ook de soft en hard skills die je je eigen hebt gemaakt en krijg je een aanbevelingsbrief mee die je kunt gebruiken voor sollicitaties of inschrijving voor een vervolgopleiding. Vind jij het leuk om veel nieuwe mensen te leren kennen? Wil je nieuwe vaardigheden ontwikkelen en bijdragen aan een stad waar iedereen zich thuis voelt? Wil jij ons helpen ons programma nog leuker en passender te maken voor de deelnemende jongeren? Dan nodigen we je graag uit voor onze proeftuin!
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002012
Looptijd:
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. de Heer
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Mano