Mobiele menu

Jongerenambassadeurs: participatie en emancipatie

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

In deze proeftuin gaan jongeren zes maanden lang voor één dagdeel in de week aan de slag bij een maatschappelijke organisatie, overheid of bedrijf. Als jongerenambassadeurs werken ze mee aan een project, lopen ze mee tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie en geven ze advies en feedback over uiteenlopende thema’s. Deze proeftuin besteedt in het bijzonder aandacht aan jongeren met een chronische aandoening. De jongeren hebben tijdens het traject meerdere terugkombijeenkomsten met hun groep, waarbij ze ervaringen, dilemma’s en oplossingen met elkaar delen. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Voor jongeren is het een leerzame ervaring waarbij ze leren presenteren, adviseren, feedback geven en nadenken over wat zij belangrijk vinden. De diensttijd wordt afgesloten met een feestelijke eindconferentie, waarin jongeren ervaringen delen en de impact laten zien van de stem van jongeren in de maatschappij.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het project zorgt voor meer maatschappelijke betrokkenheid. Deze nieuwe jongerenambassadeurs dragen bij aan een meer inclusieve samenleving. De resultaten en ervaringen worden gebundeld in een publicatie en vormen de basis van een online toolkit. Door jongeren te betrekken bij hun beleid, krijgen de organisaties inzicht in hoe zij kunnen aansluiten bij de beleving van jongeren. Ook zorgt het project voor zichtbaarheid van jongerenbelangen.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kun je het beste moeilijk bereikbare jongeren werven en enthousiasmeren voor een maatschappelijke diensttijd?
  • Hoe kunnen zij via de MDT meer betrokken raken bij de samenleving? 

Doelgroep 

Jongeren tussen 15 en 21 jaar, met speciale aandacht voor jongeren met een beperking of chronische aandoening

Regio

Landelijk

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

FNO Zorg én Perspectief dient, in samenwerking met de PA-academie, graag de proeftuin ‘Jongerenambassadeurs: participatie en emancipatie’ in voor de subsidieaanvraag van ZonMw ‘1e tranche maatschappelijke diensttijd’. Met de oproep van de Kinderombudsvrouw om jongeren meer te betrekken bij besluitvorming en beleid in gedachten, willen we graag jongeren tijdens de maatschappelijke diensttijd hun inzichten, ervaringen en ideeën laten inbrengen in onder andere maatschappelijke organisaties, overheden, zorginstellingen als jongerenambassadeurs. Het levert de organisaties een unieke en creatieve invalshoek op, inzicht hoe zij kunnen aansluiten bij de beleving van jongeren en zorgt voor zichtbaarheid van jongerenbelangen. Voor jongeren is het een leerzame ervaring waarbij ze leren presenteren, adviseren, feedback geven en na te denken over wat zij belangrijk vinden. Bovendien zorgt het voor meer maatschappelijke betrokkenheid. Deze nieuwe jongerenambassadeurs dragen bij aan een meer inclusieve samenleving. In deze proeftuin besteden we volop aandacht aan het gehele traject van de diensttijd: van werving tot aan de borging van de best practices. Deze proeftuin is voor jongeren van alle opleidingsniveaus die zich willen inzetten voor de samenleving, en besteedt in het bijzonder aandacht aan jongeren met een chronische aandoening. Het doel is om 200 enthousiaste jongeren, waarvan minstens 50 met een gezondheidsbeperking, te plaatsen bij een organisatie naar keuze. Zo is de maatschappelijke diensttijd voor iedereen toegankelijk, leerzaam en leuk. Wij bieden in deze proeftuin enthousiaste jongeren de middelen om hun jongerenambassadeurschap uit te voeren door trainingsdagen te organiseren waar alle tips & tricks aan bod komen, door een plaatsing bij een interessante maatschappelijke organisatie en persoonlijke begeleiding gedurende het gehele traject om het jongerenambassadeurschap zo succesvol mogelijk te maken. Gedurende een periode van zes maanden gaan de jongeren gedurende één dagdeel in de week aan de slag bij een organisatie. Hierbij is te denken aan het werken aan een project, meelopen in de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie, of het geven van advies over uiteenlopende thema’s. Ook hebben de jongeren tweemaandelijks een terugkombijeenkomst met hun groep, waarbij ze ervaringen, dilemma’s en oplossingen met elkaar delen. De diensttijd wordt afgesloten met een feestelijke eindconferentie waarin ervaringen gedeeld worden en de impact van de jongerenambassadeur centraal staat. De resultaten en ervaringen worden gebundeld in een publicatie en door de ontwikkeling van een online toolkit en kwaliteitskaders krijgen scholenen organisaties de handvaten voor een nieuw traject maatschappelijke diensttijd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001219
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.A. Verbeek
Verantwoordelijke organisatie:
Fonds Nuts Ohra