Jong&Meer 2.0

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

In 2018 is op 5 locaties in Gelderland gestart met Jong&Meer: een proeftuin voor de maatschappelijke diensttijd. Jongerenteams gaan eerst in hun eigen gemeente op zoek naar maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld het verduurzamen van een school. Hier gaan ze samen met andere enthousiaste jongeren mee aan de slag. Er bleek behoefte aan kaders en een vaste methodiek. Daarom is binnen Jong&Meer 2.0 de training ‘Young Leaders’ geïmplementeerd. De spin in het web hierbij is de jongerencoach, een professional van een welzijnsinstelling die zich richt op de werving, matching en begeleiding van jongeren. Naast de jongerencoach staat het kernteam, bestaande uit jongeren, vrijwilligers en lokale ambassadeurs. Een ambassadeur, bijvoorbeeld een burgemeester of een rapper, motiveert jongeren om Young Leader te worden. De ambitie van Jong&Meer 2.0 is om in 2 jaar tijd 585 jongeren deel te laten nemen aan de MDT.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers krijgen een budget voor de uitvoering van het project. Verder krijgen ze een coach toegewezen, gaan ze in de praktijk ervaren wat ze leuk vinden, ontwikkelen ze hun vaardigheden en kunnen ze zelf invloed uitoefenen op hun leefomgeving.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De proeftuin toont aan dat de aanpak Jong&Meer een bijdrage levert aan de leefbaarheid en sociale cohesie van de buurt waarin de jongeren wonen. Door de samenwerking met ketenpartners (o.a. UWV, Leerplicht en gemeente) op te schroeven, kunnen betrokken partijen bovendien beter aansluiten bij elkaars doelstellingen en behoeften. Dat draagt er onder meer aan bij dat jongeren na afwezigheid kunnen terugkeren op school of de arbeidsmarkt.

Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar

Regio/gemeente(n)

Gelderland (Arnhem, Elburg, Lochem, Wageningen, West Betuwe), gemeente Montferland, gemeente Zevenaar en gemeenten Dinxperlo/Aalten.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In 2018 is Jong&Meer op vijf locaties in Gelderland gestart met een volledig participatieve proeftuin voor de maatschappelijke diensttijd. Succesfactoren waren de eigen regie van de jongeren, intensieve samenwerking met lokale partners, positieve invloed van ‘peers’, toename naamsbekendheid maatschappelijke diensttijd en een nieuwe houding van jongerenwerkers ten opzichte van jongeren. Wat we tot nu toe geleerd hebben? Er is bij participatief werken behoefte aan kaders en structuur. Hoe gaat Jong&Meer 2.0 dit realiseren. Jong&Meer 2.0 Jong&Meer 2.0 wil jongeren tussen de 16 en 27 jaar leren wat hun kracht is. Jong&Meer 2.0 is een doorontwikkeling op de proeftuin uit de eerste fase. We hebben geleerd wat onze kracht is en gaan verder om deze nog beter in te zetten. We zijn ervan overtuigd dat we door de ontwikkelingen nog meer jongeren kunnen bereiken en helpen bij hun toekomstplannen. Het nieuwe projectplan heeft meer kaders, een vaste methodiek en legt meer verbindingen met de lokale ketenpartners. Over twee jaar weten we niet beter! Jongerencoach De spin in elk (locatie gebonden) web is de jongerencoach. Deze professional van de welzijnsinstelling is betrokken bij de werving, matching en begeleiding van de jongeren en heeft een functie in de samenwerking en aansturing met en van de ketenpartners en het kernteam. Hij krijgt begeleiding vanuit Jong&Meer 2.0 en zijn collega’s. Kernteam met ambassadeurs Naast de jongerencoach staat het kernteam. Dat bestaat uit jongeren, vrijwilligers en (ca. 6) lokale ambassadeurs. Ambassadeurs zijn actieve mensen, zoals de burgemeester, een enthousiaste trainer of lokale rapper, die zich verbinden aan het project en de jongeren. Zij spreken de jongeren aan en motiveren hen Young Leader te worden. Ambassadeurschap vraagt flexibele inzet. Aan het begin en eind van het traject, zullen zij een grotere rol spelen. Young Leaders In 10 korte bijeenkomsten daagt de Young Leaders training jongeren uit zichzelf te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan hun omgeving. Ze bedenken één of meerdere plannen voor sociale activiteiten, met een begroting en werkplan. Zelfverzekerd of niet: iedereen kan Young Leader worden. De training is zo opgezet dat je groeit, bewust wordt en zelf een leider wordt. Dit concept werkt op veel plekken in Nederland succesvol. Kies je eigen mentor Tijdens het traject wordt de jongere begeleid door een mentor. Die kiest hij zelf. De mentor begeleidt formeel en informeel. Het is iemand uit het (directe) netwerk van de jongere. De jongerencoach ondersteunt hem bij het zoeken en benaderen van deze mentor. Ook ambassadeurs kunnen mentor worden. Duurzaamheid De betrokken partijen kunnen en willen dit project graag doorzetten na afloop van de subsidie. Om dit te realiseren, kijken we naar leermogelijkheden voor jongerencoaches en verschuift de rol van subsidieverstrekker naar de gemeente als opdrachtgever. Maar nog belangrijker is de mening over MDT bij jongeren. De Young Leader (jongere) wordt ambassadeur en motiveert anderen jongeren. Zij werven de volgende groep jongeren of worden onderdeel van het kernteam of mentorschap voor de volgende generatie. Lokale ketenpartners zijn aangehaakt en zoals eerder gesteld, weten we straks niet beter. De MDT behoort straks tot een vast keuze onderdeel van de Nederlandse Jeugd, die dit proces goed kan gebruiken! Kortom: In 24 maanden zet Jong&Meer 2.0 in vijf gemeenten in de provincie Gelderland kernteams op. Deze kernteams geven vanuit een lokale welzijnspartij uitvoering aan de MDT. Deze uitvoering wordt in twee jaar tijd lokaal ingebed in de opdracht van de uitvoerder, met de gemeente als opdrachtgever. in de 24 maanden laten deze vijf partijen samen 450 jongeren deelnemen aan de MDT.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002052
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Jeronimus