Mobiele menu

JongPIT laat zich horen. Het vergroten van de aandoening overstijgende community.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. In dit project vergroten we de online community door de website en community samen te voegen en te optimaliseren. Het platform zal dan nog beter aansluiten bij de behoeftes van de jongeren. De zichtbaarheid en het bereik zal daardoor vergoten.
We weten meer jongeren te bereiken en te empoweren zodat ze sterker in hun schoenen staan, waardoor zij zelf weer anderen jongeren steunen en inspireren, die op hun beurt weer andere jongeren weten te bereiken, steunen en inspireren. Voor, door en namens jongeren.
De community leden worden begeleid en opgeleid zodat zij zelf de community kunnen modereren en beheren en andere leden weer kunnen begeleiden en opleiden.
Daarnaast wordt er nog beter zichtbaar wat er speelt onder jongeren en waar de problematiek en behoeftes liggen. Dit zorgt ervoor dat JongPIT de knelpunten beter kan aangeven bij onder andere maatschappelijke organisaties en politiek zodat systeemveranderingen kunnen plaatsvinden.

Kenmerken

Projectnummer:
07420112110018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. van der Linden MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting JongPIT