Mobiele menu

JongPIT laat zich horen. Het vergroten van de aandoening overstijgende community.

Projectomschrijving

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. In dit project vergroten we de online community door de website en community samen te voegen en te optimaliseren. Het platform zal dan nog beter aansluiten bij de behoeftes van de jongeren. De zichtbaarheid en het bereik zal daardoor vergoten.
We weten meer jongeren te bereiken en te empoweren zodat ze sterker in hun schoenen staan, waardoor zij zelf weer anderen jongeren steunen en inspireren, die op hun beurt weer andere jongeren weten te bereiken, steunen en inspireren. Voor, door en namens jongeren.
De community leden worden begeleid en opgeleid zodat zij zelf de community kunnen modereren en beheren en andere leden weer kunnen begeleiden en opleiden.
Daarnaast wordt er nog beter zichtbaar wat er speelt onder jongeren en waar de problematiek en behoeftes liggen. Dit zorgt ervoor dat JongPIT de knelpunten beter kan aangeven bij onder andere maatschappelijke organisaties en politiek zodat systeemveranderingen kunnen plaatsvinden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het is belangrijk dat alle jongeren mee kunnen doen ook als er sprake is van een chronische of langdurige aandoening of beperking. Ruim 1 op de 4 jongeren in Nederland (1,3 miljoen tussen 0-25 jaar) heeft te maken met een chronische aandoening, psychische aandoening of beperking. Uit onderzoek blijkt dat jongeren met een chronische aandoening minder meedoen in vergelijking met hun ‘gezonde’ leeftijdgenoten en ervaren een lagere kwaliteit van leven. Er is behoefte aan stevige community waarbij jongeren meer met elkaar in contact komen, eenvoudig tips en trucs kunnen vinden en delen, relevante informatie krijgen en hun ervaring kunnen delen en inzetten . Dit met als doel dat jongeren minder eenzaam zijn, minder zorgen hebben en meer zelfvertrouwen krijgen zodat zij sterker in hun schoenen staan, meer eigen regie hebben. Om jongeren (15-30 jaar) met een chronische aandoening, psychische aandoening en beperking volledig mee te laten doen, is het van belang dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Dat er een plek is waar ze altijd terecht kunnen, we ze zich kunnen laten inspireren en informeren en dat ze sterker in hun schoenen leren staan en eigen regie voeren. Dit wil JongPIT bereiken door jongeren te helpen om weerbaarder te worden, om meer zelfvertrouwen te krijgen. Dit doen we door middel van het organiseren van (online) lotgenotencontact waar ze leuke dingen doen en van elkaar leren en waar ze via de website en community toegang krijgen tot heel veel informatie. JongPIT is een online platform voor en door jongeren tussen 15 en 30 jaar met een chronische aandoening, psychische aandoening of beperking waar iedereen sterker het platform verlaat dan dat ze binnenkwamen. We kunnen en willen nog meer jongeren empoweren! Door steun van ZonMw programma ‘voor elkaar’ willen we onze community vergroten samen met de jongeren. In dit project staat het vergroten van de community, met hierin het samenvoegen en uitbreiden van de community, het vergroten van het bereik en zichtbaarheid en het begeleiden, opleiden en coachen van de community leden centraal. Op deze manier wordt op een duurzame manier samen met jongeren gewerkt aan een platform waar iedereen zich welkom voelt en uiteindelijk krachtiger voelt. In totaal willen we aan het einde van dit project 1000 actieve jongeren in onze community, 200 jongeren die hun stem in hebben gezet voor een groter maatschappelijk doel en 20 nieuwe vrijwilligers die zich intensief inzetten. Verder willen we 50.000 jongeren bereikt hebben die weten dat JongPIT bestaat. Verwachten effecten vergroten community Iedereen in onze community verlaat de community sterker dan dat ze binnen kwamen doordat ze het proces van herkenning, erkenning, hoop en inspiratie, durf en empowerment doorlopen. Tijdens het doorlopen van dit proces ondernemen de community leden verschillende activiteiten. Ze organiseren leuke (online) activiteiten om in contact te komen met lotgenoten, deze delen hun ervaringsverhaal tips en trucs met andere lotgenoten, ze maken content op basis van hun ervaringen zoals artikelen, blogs, podcasts etc. en geven (on)gevraagd advies. De jongeren creëren, beheren en modereren zelf hun community. Hiermee helpen ze zichzelf en elkaar. Door het vergroten van de community wordt nog beter zichtbaar wat speelt onder jongeren en waar de problematiek en behoeftes liggen. Dit zorgt ervoor dat JongPIT de knelpunten beter kan aangeven bij onder andere maatschappelijke organisaties en politiek zodat systeemveranderingen kunnen plaatsvinden. Jongeren: • Worden zelfverzekerder • Inspireren en ondersteunen andere jongeren • Creëren content voor de community • Organiseren lotgenoten contact • Geven gevraagd en ongevraagd advies (op basis van behoefte en gesignaleerde systeemdrempels) • Beheren en modereren de community Projectgroep Het multidisciplinaire projectteam bestaat uit allemaal ervaringsdeskundigen. Alle leden hebben specifieke kennis. Lotte van der Linden zal projectleider zijn, ook zal zij zich bezig houden met de borging van dit project. Vanuit haar eerdere werk bij Villa Pinedo heeft zijn veel ervaring met community building en fondsenwerving. Femke van Zoggel is vrijwilligersmanager, zij is zelf vrijwilliger geweest en weet wat belangrijk is bij het begeleiden van vrijwilligers en community leden. Zij zal de jongeren begeleiden en de projectleider ondersteunen. Laurens Zautsen fungeert als communicatiemedewerker en zal zich in het project focussen op het bereik en zichtbaarheid van de community. Daarnaast zullen vijf jongeren in het project meedoen en meedenken. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. We werken dan ook graag samen. Jongeren kunnen baat hebben bij verschillende (online) community ‘s. De JongPIT community is voor overkoepelende aandoeningen en tot en met 30 jaar waar de ervaring centraal staat. We bieden generieke ondersteuning op basis van ervaringsdeskundigheid en verwijzen door naar andere partijen en organisaties als wij de vraag zelf niet kunnen beantwoorden.

Kenmerken

Projectnummer:
07420112110018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. van der Linden MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting JongPIT