Mobiele menu

JONG&politiek

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren zijn de politici en bestuurders van de toekomst. Maar veel jongeren zien politiek als een saai onderwerp. Het staat ver van ze af en ‘er verandert toch niets’. Binnen JONG&politiek vervullen jongeren de maatschappelijke diensttijd binnen een (op te zetten) jongerenafdeling van een lokale politieke partij. Zo komt de politiek dichtbij en kunnen jongeren wél een verschil maken. De jongeren zijn actief binnen hun eigen jongerenpartij, bepalen zelf met welke onderwerpen ze aan de slag gaan en hoe ze dat gaan doen. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen agenda, zowel in werkzaamheden/activiteiten als in tijdsplanning.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Wie deelneemt aan JONG&politiek hoort bij een hechte groep waarin vriendschappen ontstaan. Het is een groep die de zittende lokale politici wakker en alert houdt, en die opkomt voor de belangen van jongeren binnen de gemeente. De groep komt regelmatig samen en er zullen door de jongeren georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij aan vlogs maken over jongerenthema’s, een activiteit tijdens een festival, een website maken, activiteiten in de gemeente organiseren of gastlessen op scholen verzorgen.

  • Voor de deelnemende organisaties

Vooral voor de betrokken politieke partijen en gemeentebesturen is meerwaarde te vinden in JONG&politiek. De huidige bestuurders worden vanuit dit project gevoed met ideeën van de jongeren uit hun gemeente. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten, met name op het gebied van issues die jongeren betreffen. Daarnaast kunnen de jongerenafdelingen een kweekvijver voor nieuw politiek talent zijn.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Hoe kunnen we jongeren meer politiek betrokken maken en de jongerenafdelingen een basis geven waarmee ze ook na de maatschappelijke diensttijd van 18 maanden de activiteiten kunnen doorzetten?

Resultaat

Lokale politiek is niet direct een onderwerp waar veel jongeren in geïnteresseerd zijn. In gemeenteraden zijn jongeren over het algemeen niet goed vertegenwoordigd. Dat terwijl besluiten die daar genomen worden ook direct invloed hebben op de leefomgeving en de toekomst van jongeren.

Jongeren van JONG&politiek komen wekelijks als lokale groep bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en thema’s bepaald waarmee iets gaat gebeuren. Dat kan zijn een spreker uitnodigen. Informatie opzoeken. Een werkbezoek organiseren. Een training of cursus organiseren. Kijk voor een volledig overzicht van activiteiten op www.jongenpolitiek.nl.

Gemeenten vragen de jongeren inmiddels advies op jongerenthema’s en beleidstukken. Als groep maar ook individueel zijn jongeren ook politiek actief geworden.

Betreft jongeren van 17 tot 30 jaar in de regio Gelderland: De projectperiode is geëindigd. De groepen hebben besloten op eigen kracht door te gaan.

Doelgroep

Jongeren van 17 tot 30 jaar

Regio

Gelderland

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De interesse in het lokale bestuur beperkt zich doorgaans tot een beperkt deel van de inwoners. De interesse onder het aandeel jongeren ligt daarbij relatief vaak nog lager. Steeds meer politieke partijen hebben moeite met het vinden van (geschikte) kandidaten voor de kieslijst. Met als gevolg dat er vergrijzing in het lokale bestuur plaatsvindt. Raadsleden blijven langer zitten bij gebrek aan kandidaten. Gepensioneerden hebben tijd en zijn bereid tegen beperkte vergoeding veel werk te verzetten. Tegelijk zien we als gevolg van decentralisatie de; taken, verantwoordelijkheden en budgetten van de gemeentelijke overheid toenemen. Nog meer reden om te streven naar een goede afspiegeling van de samenleving binnen de gemeenteraden. Om dit te kunnen bereiken zullen jongeren daarbij een veel grotere rol moeten spelen. Zij zijn immers de aankomende politici en de bestuurders van de toekomst. Maar hoe kunnen we jongeren interesseren voor de politiek? Politiek is immers saai, staat ver van jongeren af en er verandert toch niets. Daarbij zijn jongeren te druk om zich met politiek bezig te houden. Werken en/of studeren, sport, festivals, uitgaan, vrienden, gamen, etc. Diverse (landelijke) politieke partijen hebben een jongerenafdeling. Landelijk georganiseerd en daarmee ook gelieerd aan landelijke partijprogramma’s. Interessant voor politiek geëngageerde jongeren met ambities in de politiek, maar niet direct bestaande uit een afspiegeling van de jongeren in ons land. Ze houden zich bezig met centrale thema’s die veelal toch ver van de gemiddelde jongere af staan. Lokale partijen daarentegen zijn gericht op lokale thema’s die in ieder geval al dichter bij de bewoners en dus ook bij de jongeren staan. Dit verklaart onder andere waarom lokale partijen sterk in opkomst zijn. Dit zorgt er echter in beperkte mate voor dat de interesse van jongeren voor de lokale politiek gewekt wordt. Om jongeren te betrekken bij de lokale politiek zullen ze daar ook meer directe invloed op moeten kunnen uitoefenen op een wijze die uit de jongeren zelf komt. Dus door ze zelf onderwerpen en methoden te laten bepalen en door ze te betrekken bij thema’s die dichtbij staan in de eigen omgeving. Daarbij moet politiek voor de jongeren ook gewoon (weer) leuk en zinvol zijn, willen ze zich daarbinnen gaan bewegen. Het project is uit deze ervaring geïnitieerd vanuit Harderwijk. Lokale partijen uit naburige gemeenten zijn benaderd om te participeren. De gedachte is om de ervaringen tussen de verschillende partijen en gemeenten uit te wisselen en daarbij van elkaar te leren. De proeftuin JONG&politiek is een initiatief waarbij jongeren Maatschappelijke Diensttijd gaan vervullen binnen een jongerenafdeling van een lokale politieke partij. De (op te zetten) jongerenafdelingen van de betrokken partijen zijn onafhankelijk maar kunnen zeker rekenen op steun van de moederorganisatie. De jongeren zijn dus actief binnen hun eigen (te vormen) afdeling. De jongeren zelf zullen intensief betrokken zijn bij de werving. Hierbij vorm diversiteit een belangrijk thema.Daarnaast zullen zullen zelf hun agenda bepalen, zowel in werkzaamheden/activiteiten als in tijdsplanning. Geregeld zullen zij als groep bij elkaar komen maar ook zal er communicatie via social media plaatsvinden en in werkgroepen gewerkt worden aan thema’s. Er zullen door de jongeren georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: vlogs maken over jongerenthema’s, een activiteit tijdens een festival, een website maken, activiteiten in de gemeente organiseren, gastlessen op scholen verzorgen, etc. De jongerengroepen worden begeleid door een lokale jongeren coordinator. Deze is de spreekwoordelijke 'kar-trekker' en tevens coach/ aanspreekpunt voor de individuele jongeren. Naast hetgeen de jongeren zelf bedenken zullen er ook onderdelen worden aangeboden, zoals: debat- training door een trainingsinstituut, social mediatraining, bezoek aan de raadsfractie, gastbezoek van een wethouder etc. Het is daarbij aan de jongeren zelf waar behoeften liggen en zij bepalen dan ook zelf welk aanbod zij in willen zetten binnen het beschikbare budget. Ook zullen de jongeren actief betrokken zijn bij het enthousiasmeren en werven van andere jongeren en hen stimuleren ook een MDt bij de lokale partij te vervullen. Het doel is jongeren minimaal 120 uur gedurende 6 maanden te laten participeren binnen hun jongerenafdeling. De hoop en de verwachting is echter dat een deel van de jongeren actief zal blijven binnen de jongerenafdeling en wellicht zelfs in de toekomst door zal stomen naar (steun-) fracties van politieke partijen binnen de gemeentepolitiek. Deze proeftuin heeft tevens tot doel de jongerenafdelingen een basis te geven waarmee ook na 18 maanden de activiteiten voortgezet kunnen worden. Daarmee blijvend ruimte biedend aan jongeren en het vormgeven aan MDt. De jongeren zijn vanaf het begin af aan betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de proeftuin. Zo ook bij de monitoring en evaluatie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Reckman
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Het Maatschappelijk Verantwoord Idee