Jouw Talent Dronten

Projectomschrijving

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een video om anderen iets te leren, inspireren of te vermaken. Een greep uit de activiteiten: sport- spel- en creatieve activiteiten voor kinderen, dans flasmob en een campagne tegen pesten.

Voor de deelnemers was dit een waardevol project. In een tijd van isolatie en eenzaamheid hebben zij samengewerkt aan een activiteit binnen hun interesse, hun talenten ontdekt en ontwikkeld en waardevolle vaardigheden geleerd, zoals samenwerken, communicatieve vaardigheden, lesgeven en (jezelf) presenteren. Jongeren waren enthousiast om met hun activiteit iets te doen voor een ander. Wel gaven ze toe dat ze dit uit zichzelf niet snel zouden hebben gedaan. Met dit project hebben ze ervaren
hoe leuk en leerzaam het is om iets voor een ander te betekenen. Dit motiveert hen om zich te blijven inzetten voor anderen.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Tijdens het traject wat aangeboden gaat worden in de gemeente Dronten gaan jongeren in verschillende groepen aan de slag. Met elkaar gaan de deelnemers toewerken naar het maken van een eigen video. De jongeren kiezen waar zij uiteindelijk een video over willen maken. Dit kan een educatief onderwerp zijn, maar ook amusement. Zo kunnen de deelnemers bijvoorbeeld leuke filmpjes in de gemeente gaan ontwikkelen voor inwoners in de gemeente. De deelnemers zijn vrij om te kiezen welk onderwerp zij willen en krijgen in het traject informatie en ondersteuning van professionele begeleiding. De eindproducten kunnen uiteindelijk in de gemeente worden gebruikt, op scholen of bij lokale organisaties. Jongeren krijgen op deze manier kans om hun eigen talenten te ontwikkelen en kunnen tijdens het traject in contact komen met andere jongeren. Op deze manier hopen wij dat de jongeren deze corona tijd op een leuke en leerzame wijze door kunnen komen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085028
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Kamaran
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Dronten