Mobiele menu

Jouw verhaal nu centraal

Projectomschrijving

Een groep jongeren met complexe psychische problemen zoals suïcidaliteit, automutilatie en eetstoornissen loopt vast in de hulpverlening. Hoewel deze jongeren veel hulp ontvangen, voelen zij zich wanhopig, onbegrepen en zijn zij het vertrouwen in de hulpverlening kwijt. Het doel van het project ‘Jouw verhaal nu centraal’ is het ontwerpen van een innovatieve methodiek om vastgelopen trajecten in beweging te krijgen. We gaan terug naar de basis: het verhaal van de jongere en het gezin. In co-creatie ontwerpen behandelaars en ervaringsdeskundigen een methode om samen met jongeren en gezinnen te werken aan herstel van vertrouwen, perspectief en hoop. Ervaringsdeskundigen spelen als bruggenbouwer een cruciale rol in het doorbreken van het vastgelopen evenwicht, door samen met professionals en jongeren een gedeelde verhalende diagnose op te stellen. Daarvanuit streven we naar nieuwe samenwerking waarin ruimte ontstaat voor andere oplossingen voor de jongeren en het gezin.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een groep jongeren met complexe psychische problemen zoals suïcidaliteit, automutilatie en eetstoornissen loopt vast in de hulpverlening. Hoewel deze jongeren veel hulp ontvangen, voelen zij zich wanhopig, onbegrepen en zijn zij het vertrouwen in de hulpverlening kwijt. Het doel van het project ‘Jouw verhaal nu centraal’ is het ontwerpen van een innovatieve methodiek om vastgelopen trajecten in beweging te krijgen. We gaan terug naar de basis: het verhaal van de jongere en het gezin. In co-creatie ontwerpen behandelaars en ervaringsdeskundigen een methode om samen met jongeren en gezinnen te werken aan herstel van vertrouwen, perspectief en hoop. Ervaringsdeskundigen spelen als bruggenbouwer een cruciale rol in het doorbreken van het vastgelopen evenwicht, door samen met professionals en jongeren een gedeelde verhalende diagnose op te stellen. Daarvanuit streven we naar nieuwe samenwerking waarin ruimte ontstaat voor andere oplossingen voor de jongeren en het gezin.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07440332110004
Looptijd: 51%
Looptijd: 51 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. B.M. van Hulst
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum