Mobiele menu

JPIAMR Network for Integrating Microbial Sequencing and Platforms for Antimicrobial Resistance (Seq4AMR)

Genomen van micro-organismen coderen vaak voor resistentie tegen antibiotica - zogenaamde antimicrobiële resistentie (AMR).   Dezelfde genomen bevatten al het genetische materiaal van micro-organismen en kunnen in kaart gebracht worden via een techniek die  Next Generation Sequencing (NGS)  heet.  NGS   kan gebruikt worden om het ontstaan en verspreiding van AMR te detecteren en bestrijden. Echter, het potentiële gebruik van  NGS bij het bestrijden van AMR wordt voortdurend verfijnd, geholpen door de ontwikkeling van nieuwe sequentietechnologieën, protocollen, algoritmen en AMR-databanken. In dit opzicht zal het Seq4AMR-netwerk AMR NGS-hiaten en oplossingen identificeren, nieuw lesmateriaal ontwikkelen, en een internationale Strategic Roadmap over NGS en AMR publiceren. Om dit doel te bereiken, omvatten Seq4AMR-partners interdisciplinaire, internationale, OneHealth,  experts op het gebied van AMR - inclusief softwareontwikkelaars, bioinformatici, en deskundigen op het gebeid van microbiële genomica, DNA-sequentietechnologieën en microbiële DNA-databanken.

Producten

Titel: Datasets for benchmarking antimicrobial resistance genes in bacterial metagenomic and wholegenome sequencing.
Auteur: Amogelang R. Raphenya, James Robertson, Casper Jamin, Leonardo de Oliveira Martins, Finlay Maguire, Andrew G. McArthur & John P. Hays.
Link: https://www.nature.com/articles/s41597-022-01463-7
Titel: Datasets for benchmarking antimicrobial resistance genes in bacterial metagenomic and whole genome sequencing.
Auteur: Amogelang R. Raphenya, James Robertson, Casper Jamin, Leonardo de Oliveira Martins, Finlay Maguire, Andrew G. McArthur & John P. Hays.
Magazine: Scientific data
Link: https://www.nature.com/articles/s41597-022-01463-7

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
549010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.P. Hays
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum