Mobiele menu

Judovereniging-Kai in Sho en aangepast sporten

Kai in Sho is een judovereniging in Roermond en onderscheidt zich niet alleen door judo "an sich" maar ook door maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning, met name in de krachtwijk ’t Veld in Roermond en op scholen. Samen met Sportinstituut Hofman (waaronder Budoclub Samurai), IKS en de scholen VSO/PO is subsidie verkregen om de doelgroepen, t.w. VSO/PO leerlingen, op een verantwoorde manier en met kennis van zaken te kunnen laten sporten en te laten doorgroeien naar deelname in structureel sportaanbod. Daarnaast om aandacht en opvoeding te verzorgen op het gebied van waarden en normen en gezonde leefstijl. Judo staat erg in de belangstelling bij deze doelgroep en met de kennis en kunde die reeds bij Kai in Sho en de partners aanwezig is, werd deze uitdaging aangegaan. In samenwerking met alle partners zijn in de afgelopen twee jaar tal van judo clinics en naschoolse activiteiten georganiseerd, die hebben bijgedragen een significante groei in de ontwikkeling van de leerlingen. Een groei die zich kenmerkt in structureel bewegen, 86 nieuwe leden bij judoclub en daarnaast nog royale deelnames in fitness centra en bovendien een gezonder leefpatroon! Al met al zeer geslaagde activiteiten die thans worden geborgd bij de deelnemende partners en scholen.

Verslagen


Eindverslag

Kai in Sho is een judovereniging in Roermond en onderscheidt zich niet alleen door judo "an sich" maar ook door maatschappelijke betrokkenheid en ondersteuning, met name in de krachtwijk 't Veld in Roermond en op scholen. Samen met Sportinstituut Hofman (waaronder Budoclub Samurai), IKS en de scholen VSO/PO is subsidie verkregen om de doelgroepen, t.w. VSO/PO leerlingen, op een verantwoorde manier en met kennis van zaken te kunnen laten sporten en te laten doorgroeien naar deelname in tructureel sportaanbod. Daarnaast om aandacht en opvoeding te verzorgen op het gebied van waarden en normen en gezonde leefstijl. Judo staat erg in de belangstelling bij deze doelgroep en met de kennis en kunde die reeds bij Kai in Sho en de partners aanwezig is, werd deze uitdaging aangegaan. In samenwerking met alle partners zijn in de afgelopen twee jaar tal van judo clinics en naschoolse activiteiten georganiseerd, die hebben bijgedragen een significante groei in de ontwikkeling van de leerlingen. Een groei die zich kenmerkt in structureel bewegen, 86 nieuwe leden bij judoclub en daarnaast nog royale deelnames in fitness centra en bovendien een gezonder leefpatroon! Al met al zeer geslaagde activiteiten die thans worden geborgd bij de deelnemende partners en scholen.

Bij jongeren met een verstandelijke beperking is de sportparticipatie vele malen lager en komt overgewicht of obesitas dubbel zo vaak voor dan bij jongeren in het reguliere onderwijs. De 6 deelnemende scholen (speciaal onderwijs en praktijk onderwijs (VSO /PO) in Midden Limburg geven aan dat tussen de 40% en 62,5% van hun leerlingen uit een gezin met lage ses komt.De kennis over een gezonde leefstijl en de sportparticipatie bij de jongeren zelf (en ook bij hun ouders)is minder groot dan bij de doorsnee burger. Op deze scholen is judo een van de favorietste sporten. Niet alleen vanwege het fysiek actief zijn maar vooral ook i.v.m. de positieve effecten op gedrag, omgangsvormen en sfeer. Ondanks dat judo erg in trek is komt deze doelgroep vele drempels tegen (die bij gezonde kinderen geen issue zijn) bij het daadwerkelijk lid worden van de judovereniging. De wens is er vaak wel maar de moeilijkheden en vooroordelen die de doelgroep ervaart, maken dat intensievere en persoonlijke begeleiding hierbij noodzakelijk is. De vraag vanuit de jongeren, hun ouders,de scholen, de aanwezige infrastructuur in Midden Limburg, de populariteit van de sport, de steun van de zorgprofessionals die deze kids omringen en de reeds aanwezige ervaring bij de verenigingen op gebied van sport en bewegen voor mensen met een beperking, zijn voor judo vereniging Kai in Sho Roermond, aanleiding geweest om een sportimpuls aan te vragen zodat deze doelgroep ook daadwerkelijk in beweging komt. De trainers van de meewerkende judo verenigingen hebben veel ervaring met het geven van judoclinics op het speciaal onderwijs maar lopen tegen het incidentele karakter aan, waardoor er geen doorstroom naar het structureel lidmaatschap en sporten is. In Midden Limburg werken 7 gemeenten samen op gebied van sportstimulering voor mensen met een handicap en is een regieconsulent IKS werkzaam. Na de clinics op het VSO en PO tijdens schooltijd is er een naschools aanbod, daarna kan de overstap naar de vereniging gemaakt worden. Gedurende het hele traject worden de deelnemers, hun ouders en docenten begeleid en ondersteund op gebied van gezonde leefstijl en gezonde voeding en vooral op normen en waarden zoals gebruikelijk in de Judo. Uitzonderlijk: bij de deelnemende verenigingen is er veel ervaring met deze doelgroep en zijn er veel G-leden binnen de clubs. Er zijn geen speciale G-groepen, de jongeren met een beperking doen mee aan de reguliere trainingen samen met jongeren zonder beperking. Dit is integratie in optima forma.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P.G.M. Bogers
Verantwoordelijke organisatie:
Judoclub-Kai in Sho