Mobiele menu

Juiste Zorg op de Juiste plek door de Juiste professional voor patiënten na een intensive care opname

Projectomschrijving

Veel patiënten die op een Intensive Care (IC) zijn behandeld houden langdurige lichamelijke en mentale beperkingen als gevolg van het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) met problemen in het dagelijks leven en sociaal-maatschappelijk functioneren. Na ontslag uit het ziekenhuis is vaak intensieve begeleiding door fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek noodzakelijk. In de huidige situatie bestaat er geen structurele interprofessionele nazorg in de eerste lijn waardoor patiënten niet de zorg krijgen die aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden.

Het doel van dit project is het vormen van een transmuraal interprofessioneel netwerk. In het te vormen netwerk bieden gespecialiseerde zorgprofessionals samen met professionals uit het sociaal domein persoonsgerichte ondersteuning aan mensen na een IC opname. De activiteiten van het netwerk zijn erop gericht om de ervaren gezondheid te verbeteren, de regie van mensen met PICS te vergroten en hun maatschappelijke participatie te bevorderen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Post-Intensive Care Syndroom: Jaarlijks worden meer dan 80.000 patiënten op een Intensive Care (IC) behandeld. Een groot deel van deze mensen houdt langdurige lichamelijke en mentale beperkingen als gevolg van het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) met problemen in het dagelijks leven en sociaal-maatschappelijk functioneren zoals werkhervatting. Onbekend en onbehandeld: De intensieve en kostbare zorg die IC patiënten tijdens het verblijf in het ziekenhuis ontvangen staan in schril contrast met de nagenoeg ontbrekende nazorg. Zorgprofessionals worden onvoldoende ingeschakeld bij de begeleiding van voormalig IC patiënten. Daarbij behandelen zorgprofessionals sporadisch een voormalige IC patiënt en kunnen daarom niet de benodigde expertise opbouwen met PICS. Hierdoor krijgen patiënten niet de zorg die aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Een netwerk voor individueel optimale zorg van het ziekenhuis tot thuis ontbreekt. Het doel van dit project is het vormen van een transmuraal interprofessioneel netwerk. In het te vormen netwerk bieden zorgprofessionals samen met professionals uit het sociaal domein persoonsgerichte ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn aan mensen na een IC opname. De professionals in het beoogd netwerk zijn deskundig in het behandelen en begeleiden van mensen met PICS en werken met elkaar samen. De activiteiten van het netwerk zijn erop gericht om de ervaren gezondheid te verbeteren, de regie van mensen met PICS te vergroten en hun maatschappelijke participatie te bevorderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032010017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. van der Schaaf PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC