Mobiele menu

Juiste Zorg op de Juiste plek door de Juiste professional voor patiënten na een intensive care opname

Veel patiënten die op een Intensive Care (IC) zijn behandeld houden langdurige lichamelijke en mentale beperkingen als gevolg van het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) met problemen in het dagelijks leven en sociaal-maatschappelijk functioneren. Na ontslag uit het ziekenhuis is vaak intensieve begeleiding door fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek noodzakelijk. In de huidige situatie bestaat er geen structurele interprofessionele nazorg in de eerste lijn waardoor patiënten niet de zorg krijgen die aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden.

Het doel van dit project is het vormen van een transmuraal interprofessioneel netwerk. In het te vormen netwerk bieden gespecialiseerde zorgprofessionals samen met professionals uit het sociaal domein persoonsgerichte ondersteuning aan mensen na een IC opname. De activiteiten van het netwerk zijn erop gericht om de ervaren gezondheid te verbeteren, de regie van mensen met PICS te vergroten en hun maatschappelijke participatie te bevorderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100032010017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. van der Schaaf PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC