Mobiele menu

Juiste Zorg op de Juiste Plek voor zwangere vrouwen. regiobeeld ter onderbouwing van belang VPTC (verloskundig prenetaal triage centrum)

Projectomschrijving

Coöperatie VeRVe wil met een Verloskundige Prenataal Triage Centrum (VPTC) een oplossing bieden voor het verdwijnen van de klinische geboortezorg in Schiedam en kwalitatief hoogwaardige zorg leveren die bereikbaar en betaalbaar is. Veel zwangere vrouwen met een mild verhoogd risico op complicaties worden nu naar de tweede lijn verwezen. Frequent blijkt bij nader onderzoek dat er geen verhoogd risico is. Deze verwijzingen vinden vanuit de verloskundige praktijk plaats. Het voorkomen van onnodige verwijzingen kan bijdragen aan een oplossing voor stijgende zorgkosten, de capaciteitsproblematiek in het ziekenhuis en de verlaging van de werkdruk. Meer zorg op maat in plaats van zorg op basis van een algemene groepsdefinitie kan leiden tot een betere afweging van het persoonlijk zorgpad. Een analyse van de populatie met o.a. demografische en sociaaleconomische kenmerken en verwachte en toekomstige zorgvraag geeft inzicht in de doelgroep

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De voorgenomen sluiting van de verloskamers en de kraamafdeling op de locatie Vlietland heeft consequenties voor de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de acute verloskundige zorg in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN). Het betreft een kwetsbare regio met veel achterstand problematiek. Coöperatie VeRVe wil met een Verloskundige Prenataal Triage Centrum (VPTC) een oplossing bieden voor het verdwijnen van de klinische geboortezorg in Schiedam. Het uitgangspunt van de oplossingsrichtingen is dat de zwangere vrouwen en hun families in de regio kwalitatieve hoogwaardige zorg houden die bereikbaar en betaalbaar is. Dit kan door: • het verwijspercentage van coöperatie VeRVe naar de tweede lijn omlaag te brengen door zorg op de juiste plek te bieden door gebruik te maken van meer diagnostische hulpmiddelen in een Verloskundige Prenataal Triage Centrum (VPTC) • Het voorkomen van onnodige verwijzingen kan bijdragen aan een oplossing voor stijgende zorgkosten, de capaciteitsproblematiek in het ziekenhuis en de verlaging van de werkdruk. Voor dit project is door Zonmw een voucher gehonoreerd waarbij een analyse is gemaakt van het verwijsbeleid van de coöperatie Verve (vouchernummer 10100441910053). Als aanvulling op die voucher wordt een verdieping van het regiobeeld ingezet, waarbij middels een populatie analyse een verdere onderbouwing plaatsvindt voor het belang van het VPTC. Daarnaast is een startimpuls aangevraagd (aanvraagnummer 86419) voor de JZOJP voor de ontwikkeling van het VPTC. Al deze activiteiten sluiten op elkaar aan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100042030005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Goudswaard
Verantwoordelijke organisatie:
Verve Coöperatie