Mobiele menu

Juiste Zorg op de Juiste Plek voor zwangere vrouwen. Voorstel voor analyse verwijsbeleid coöperatie van Verloskundigen Verve

Coöperatie VeRVe wil met een Verloskundige Prenataal Triage Centrum (VPTC) een oplossing bieden voor het verdwijnen van de klinische geboortezorg in Schiedam en kwalitatief hoogwaardige zorg leveren die bereikbaar en betaalbaar is. Het voorkomen van onnodige verwijzingen kan bijdragen aan een oplossing voor stijgende zorgkosten, de capaciteitsproblematiek in het ziekenhuis en de verlaging van de werkdruk. Onder de deelnemende praktijken van coöperatie VeRVe is een analyse uitgevoerd. Door analyse op basis van de gegevens uit Perined Insight en een handmatige steekproef is inzicht verkregen in de verwijzingen naar de tweede lijn. Op basis van een handmatige steekproef binnen de onderzochte groep zwangere vrouwen die tijdens de zwangerschap is doorverwezen naar de tweede lijn, blijkt dat 38% na een consult in de tweede lijn minstens één keer is terugverwezen naar de eerste lijn. Voor deze groep had enkel een bezoek aan het VPTC kunnen volstaan en onderzoek in het ziekenhuis kunnen worden voorkomen. Bovenstaande informatie biedt een basis voor het opstellen van een businesscase als onderbouwing voor de oprichting van het VPTC en opent daarnaast het gesprek binnen de coöperatie en met de samenwerkingspartners over het verwijsbeleid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910053
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. van der Haar
Verantwoordelijke organisatie:
Verve Coöperatie