Mobiele menu

Juiste Zorg op de Juiste Plek voor zwangere vrouwen. Voorstel voor analyse verwijsbeleid coöperatie van Verloskundigen Verve

Projectomschrijving

Coöperatie VeRVe wil met een Verloskundige Prenataal Triage Centrum (VPTC) een oplossing bieden voor het verdwijnen van de klinische geboortezorg in Schiedam en kwalitatief hoogwaardige zorg leveren die bereikbaar en betaalbaar is. Het voorkomen van onnodige verwijzingen kan bijdragen aan een oplossing voor stijgende zorgkosten, de capaciteitsproblematiek in het ziekenhuis en de verlaging van de werkdruk. Onder de deelnemende praktijken van coöperatie VeRVe is een analyse uitgevoerd. Door analyse op basis van de gegevens uit Perined Insight en een handmatige steekproef is inzicht verkregen in de verwijzingen naar de tweede lijn. Op basis van een handmatige steekproef binnen de onderzochte groep zwangere vrouwen die tijdens de zwangerschap is doorverwezen naar de tweede lijn, blijkt dat 38% na een consult in de tweede lijn minstens één keer is terugverwezen naar de eerste lijn. Voor deze groep had enkel een bezoek aan het VPTC kunnen volstaan en onderzoek in het ziekenhuis kunnen worden voorkomen. Bovenstaande informatie biedt een basis voor het opstellen van een businesscase als onderbouwing voor de oprichting van het VPTC en opent daarnaast het gesprek binnen de coöperatie en met de samenwerkingspartners over het verwijsbeleid.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Inzicht krijgen in het verwijsbeleid van VeRVe naar het ziekenhuis SFGVlietland en de retourverwijzing in de prenatale fase van de zwangerschap bij zwangeren met hypertensie, minder leven voelen, stuitligging, diabetes gravidarum en buikpijn. • Coöperatie VeRVe wil met een Verloskundige Prenataal Triage Centrum (VPTC) een oplossing bieden voor het verdwijnen van de klinische geboortezorg in Schiedam en zwangere vrouwen en hun families in de regio kwalitatieve hoogwaardige zorg leveren die bereikbaar en betaalbaar is • Veel zwangere vrouwen met mild verhoogd risico op complicaties worden nu naar de tweede lijn verwezen. Frequent blijkt bij nader onderzoek dat er geen verhoogd risico is. Deze verwijzingen vinden vanuit de verloskundige praktijk plaats • Het voorkomen van onnodige verwijzingen kan bijdragen aan een oplossing voor stijgende zorgkosten, de capaciteitsproblematiek in het ziekenhuis en de verlaging van werkdruk. Echter is onvoldoende inzichtelijk hoeveel verwijzingen uitgesplitst naar medische oorzaak plaatsvinden en welk aandeel hiervan daadwerkelijk in de tweede lijn moet plaatsvinden • Samenwerkingsverband VeRVe heeft BeBright gevraagd te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van het verwijsbeleid (verwijzing naar de tweede lijn), als basis voor het versterken van de onderlinge samenwerking en het bieden van de juiste zorg op de juiste plek Doelen • Verwijspercentage naar tweede lijn omlaag brengen: juiste zorg op de juiste plek • Kwaliteit van de triage verhogen door invoering van nieuwe triage methoden • Bijdrage leveren aan de oplossing van capaciteitsprobleem in het ziekenhuis • Bereikbaarheid verloskundige zorg behouden • Samenwerking verhogen binnen de coöperatie leden en mede daardoor het verlagen van de werkdruk Werkwijze • Ophalen uitgangspunten tijdens kick-off met projectgroep • Verzamelen data over verwijzingen door verloskundigen naar de tweede lijn uit Perined Insight van VSV -tevens overeenkomen verwerkersovereenkomst • Verzamelen data bij Franciscus Gasthuis & Vlietland over behandeling van patiënten na verwijzing vanuit VSV -tevens overeenkomen verwerkersovereenkomst met ziekenhuis • Uitvoeren van analyse van verwijzingen vanuit verloskundigen naar ziekenhuis (uitgesplitst naar medische oorzaak) en welk aandeel hiervan daadwerkelijk in de tweede lijn moet plaatsvinden • Werksessie met projectgroep om bevindingen uit analyse te toetsen en te verrijken • Verwerken inzichten uit werksessie in analyses • Tussentijds telefonisch overleg met projectgroep gedurende opdracht voor afstemming en voortgang te bewaken (±3 overleg momenten) • Opstellen rapportage van bevindingen Resultaten • Inzicht in aantal verwijzingen naar de tweede lijn en de noodzaak van deze verwijzingen • Inzichten voor inrichting geboortezorg in de regio • Input voor de te ontwikkelen businesscase voor VPTC • Rapportage met daar in beschreven uitkomsten September • Kick-off met projectgroep • Verzamelen data over verwijzingen door verloskundigen in VSV • Verzamelen data over behandelingen in Franciscus Gasthuis & Vlietland Oktober • Analyse van data • Werksessie met projectgroep • Uitwerken inzichten uit werksessie November • Opstellen rapportage

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910053
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. van der Haar
Verantwoordelijke organisatie:
Verve Coöperatie