Mobiele menu

Kansen in Crisis: hoe geven scholen vorm aan educatief partnerschap?

Projectomschrijving

De COVID-19 crisis betekent voor scholen dat ze veerkrachtig moeten reageren. Ze moeten zich razendsnel aanpassen aan onvoorziene omstandigheden. De grote uitdaging is om tegelijkertijd de onderwijskwaliteit op peil te houden. Kansarme leerlingen lopen hierbij de meeste risico’s. Het gevaar is groot dat ze in deze periode nog grotere onderwijsachterstanden ontwikkelen. De komende 2 jaar wordt de veerkracht van scholen in het voortgezet onderwijs (VO) bestudeerd.

Doel

Hoe gaan scholen nu de samenwerking aan met ouders van kansarme leerlingen én hoe kunnen ze deze samenwerking versterken? Het doel van het project is om VO-scholen ondersteuning te bieden bij (de versterking van) deze samenwerking.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek vindt plaats in de regio’s Amsterdam en Nijmegen. De studie verloopt in drie fasen. Na iedere fase worden inzichten onmiddellijk met VO-scholen in Nederland gedeeld. In het tweede jaar worden de eerste bevindingen gebruikt om in samenwerking met scholen interventies te ontwikkelen en te testen.

(Eerste) resultaten

In 2021 verscheen het rapport: ‘Hoe vijf MBO-scholen het partnerschap aangingen met de ouders van kwetsbare leerlingen tijdens de COVID-19-crisis’. In deze onderzoeksresultaten is te lezen hoe scholen veerkrachtig kunnen reageren op een crisissituatie.   

Uitvoerende partijen

Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, BMC

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Producten

Titel: EXPLORING RESILIENCE: HOW SCHOOLS SHAPE SCHOOL-FAMILY PARTNERSHIPS
Auteur: StruyfA., van der Zanden, P., Cornelissen, F., Geijsel, F., Schreurs, B., Denessen, E. & Volman, M.
Titel: KANSEN IN CRISIS: HOE GEVEN SCHOLEN VORM AAN EDUCATIEF PARTNERSCHAP
Auteur: StruyfA., van der Zanden, P., Cornelissen, F., Geijsel, F., Schreurs, B., Denessen, E. & Volman, M.
Titel: Veldadviesraad Kansen in Crisis- Fase 1 (Verslag)
Auteur: Struyf, A., Van der Zanden, P., Sleegers, P., Cornelissen, F.
Titel: Veerkracht verkennen:Hoe vijf VMBO-scholen het partnerschap aangingen met de ouders van kwetsbare leerlingen tijdens de COVID19-crisis
Auteur: Struyf, A., Van der Zanden, P., Cornelissen, F., Geijsel, F., Schreurs, B., Denessen, E. & Volman, M.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Covid-19 crisis maakt het belang duidelijk van veerkrachtige schoolorganisaties die zich aan plotselinge, ongeplande omstandigheden kunnen aanpassen en in het kader van onderwijs op afstand investeren in educatief partnerschap met ouders om onderwijsachterstanden van kansarme leerlingen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te verminderen. Sterk educatief partnerschap met deze ouders kan de negatieve effecten die een crisissituatie heeft op achterstanden en ongelijkheden in scholen beperken. In dit tweejarig project ondersteunen we voortgezet onderwijs (VO) scholen bij het ontwikkelen van hun vermogen om veerkrachtig te reageren gericht op het versterken van hun educatief partnerschap met ouders van kansarme leerlingen. Hierbij staan twee onderzoeksvragen centraal: 1. Wat zijn de verschillen tussen scholen in het veerkrachtig vormgeven van educatief partnerschap met ouders van kansarme leerlingen? 2. Wat zijn de werkzame factoren voor interventies die bijdragen aan de ontwikkeling van de veerkracht van scholen gericht op de versterking van educatief partnerschap met ouders van kansarme leerlingen? Het onderzoek heeft een multi-method, sequentieel ontwerp waarbij drie studies in opeenvolgende fasen zich richten op verkennen, verbreden en verdiepen. De eerste twee fasen richten zich op het beantwoorden van onderzoeksvraag 1. In de eerste fase wordt het antwoord op deze onderzoeksvraag eerst kwalitatief verkend binnen de context van het VMBO. Vervolgens bouwt de tweede kwantitatieve fase hierop voort en heeft als doel om de uitkomsten van de eerste fase te valideren, ook voor andere schooltypen. De derde fase gebruikt de inzichten uit de voorgaande fasen om concrete interventies in de schoolpraktijk te ontwerpen, uit te testen, te evalueren en werkzame factoren te identificeren (onderzoeksvraag 2). Het meer-fasen-ontwerp stelt het projectteam in staat om na elke fase (tussen)uitkomsten snel met het VO-scholenveld te delen via de kanalen van de VO-Raad.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L.J.F. Cornelissen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam