Mobiele menu

Kansen in Crisis: hoe geven scholen vorm aan educatief partnerschap?

De COVID-19 crisis betekent voor scholen dat ze veerkrachtig moeten reageren. Ze moeten zich razendsnel aanpassen aan onvoorziene omstandigheden. De grote uitdaging is om tegelijkertijd de onderwijskwaliteit op peil te houden. Kansarme leerlingen lopen hierbij de meeste risico’s. Het gevaar is groot dat ze in deze periode nog grotere onderwijsachterstanden ontwikkelen. De komende 2 jaar wordt de veerkracht van scholen in het voortgezet onderwijs (VO) bestudeerd.

Doel

Hoe gaan scholen nu de samenwerking aan met ouders van kansarme leerlingen én hoe kunnen ze deze samenwerking versterken? Het doel van het project is om VO-scholen ondersteuning te bieden bij (de versterking van) deze samenwerking.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek vindt plaats in de regio’s Amsterdam en Nijmegen. De studie verloopt in drie fasen. Na iedere fase worden inzichten onmiddellijk met VO-scholen in Nederland gedeeld. In het tweede jaar worden de eerste bevindingen gebruikt om in samenwerking met scholen interventies te ontwikkelen en te testen.

(Eerste) resultaten

In 2021 verscheen het rapport: ‘Hoe vijf MBO-scholen het partnerschap aangingen met de ouders van kwetsbare leerlingen tijdens de COVID-19-crisis’. In deze onderzoeksresultaten is te lezen hoe scholen veerkrachtig kunnen reageren op een crisissituatie.   

Uitvoerende partijen

Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, BMC

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Producten

Titel: EXPLORING RESILIENCE: HOW SCHOOLS SHAPE SCHOOL-FAMILY PARTNERSHIPS
Auteur: StruyfA., van der Zanden, P., Cornelissen, F., Geijsel, F., Schreurs, B., Denessen, E. & Volman, M.
Titel: KANSEN IN CRISIS: HOE GEVEN SCHOLEN VORM AAN EDUCATIEF PARTNERSCHAP
Auteur: StruyfA., van der Zanden, P., Cornelissen, F., Geijsel, F., Schreurs, B., Denessen, E. & Volman, M.
Titel: Veldadviesraad Kansen in Crisis- Fase 1 (Verslag)
Titel: Veerkracht verkennen:Hoe vijf VMBO-scholen het partnerschap aangingen met de ouders van kwetsbare leerlingen tijdens de COVID19-crisis

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. L.J.F. Cornelissen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam