The Karma Factory

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Hoe krijg je studenten actief als vrijwilliger? Door een spelelement in te bouwen, door hen te belonen én goed te begeleiden. Dat is het idee achter het programma The Karma Factory. Samen met een peer coach, zelf ook een jongere, bepalen deelnemers eerst op basis van hun talenten en interesses waar zij aan de slag willen gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld een sporttoernooi organiseren, helpen in een verzorgingstehuis of bij een sportclub. Voor elk uur dat ze iets doen voor een ander krijgen ze karmapunten. Via een webapp kan de deelnemer zijn eigen voortgang zien. Ook weet hij precies hoeveel karmapunten hij nog moet halen voor de volgende beloning. Dat kunnen bijvoorbeeld bioscoopkaartjes zijn, of toegang tot attractieparken, festivals of concerten. De deelnemers krijgen begeleiding via WhatsApp. Ook kunnen deelnemers twee dagen per week binnenlopen bij de Young Society In-housedesk op het Nova College.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Jongeren gaan zich op basis van hun eigen interesses inzetten voor de maatschappij. Aan het eind van het traject hebben de jongeren van het Nova College een positievere houding ten opzichte van vrijwilligerswerk. Ze weten meer én ze zijn meer bereid om zich in te zetten voor de maatschappij.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Zowel voor het Nova College als voor Young Society levert dit project inzichten op over de

maatschappelijke diensttijd; beide partijen doen ervaring op met het motiveren van jongeren om vrijwilligerswerk te doen.

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we mbo-jongeren motiveren om zich in te zetten voor de maatschappij?
  • Wat voor begeleiding hebben de jongeren nodig bij een concept als de ‘maatschappelijke diensttijd’? 
  • Wat is de beste manier om de maatschappelijke diensttijd onder jongeren te promoten?

Doelgroep 

9.000 studenten van mbo-instelling Nova College, tussen de 16 en 25 jaar oud

Regio

Hoofddorp, Haarlem en Beverwijk

Meer informatie

Producten
Titel: Nieuwsartikel HCnieuws
Auteur: Michel van Bergen
Link: https://hcnieuws.nl/lokaal/winnen-pitch-karma-factory-op-het-nova-college-591867
Titel: The Karma Factory
Auteur: S. Burger
Link: https://www.thekarmafactory.nl/
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
The Karma Factory De afgelopen jaren zijn jongeren op diverse manieren gestimuleerd om zich maatschappelijk in te zetten. Zo werden leerlingen jarenlang via de Maatschappelijke Stage verplicht om een aantal uur actief te zijn bij een maatschappelijke organisatie. Op dit moment lopen dergelijke programma’s nog steeds binnen het burgerschapsdomein. Young Society heeft als specialist in het geven van peer to peer workshops/trainingen op mbo-instellingen jarenlang vrijwilligerswerk onder de aandacht gebracht. Uit ervaring weten wij dat jongeren, voor dat zij zich maatschappelijk inzetten, een negatieve houding hebben ten opzichte van vrijwilligerswerk. Het wordt gezien als suf, saai en vaak sluiten de activiteiten niet aan bij de interesses van de studenten. Vaak zien wij dat jongeren na hun eerste inzet enthousiast zijn en vaker vrijwilligerswerk willen doen. Helaas faciliteren scholen een vervolg op de verplichte inzet niet en zakt de interesse om iets voor een ander te doen weg. Young Society speelt hierop in door het programma The Karma Factory. Door middel van het zichtbaar maken wat voor aanbod er is of het stimuleren van maatschappelijk ondernemerschap is het voor jongeren duidelijker hoe zij zich kunnen inzetten. Daarnaast worden jongeren intensief begeleidt bij het vinden van passend vrijwilligerswerk, bij het opzetten van een maatschappelijk initiatief maar ook tijdens het uitvoeren van de activiteiten. Het traject ziet er als volgt uit. Studenten op het mbo van het Nova College krijgen een workshop over vrijwilligerswerk. De workshop wordt gegeven door de peer trainers van Young Society. Tijdens de training krijgen de deelnemers uitleg over het programma The Karma Factory en hoe het precies in zijn werk gaat. Vervolgens kunnen zij terecht bij één van de In-house desks bij het Nova. Jongeren kunnen hier terecht bij de locatie coördinator voor verdere uitleg en bij het opzetten van een eigen initiatief. Wij activeren jongeren door middel van de challenge mechanismes die inspelen op de drijfveren van jongeren. Het gaat om de volgende triggers: gamification, beloning en persoonlijke begeleiding. Hiermee worden jongeren uitgedaagd om zich in te zetten en dat te blijven doen. Gamification Door middel van bepaalde spelelementen stimuleren wij de drijfveren van jongeren om zich in te zetten en dit te blijven doen. Hoe het werkt? Jongeren kunnen door zich actief in te zetten karmapunten verdienen, dit zijn punten die je verdient en waarmee je uiteindelijk de prijzen kan verzilveren. Via een webapplicatie kan de deelnemer de voortgang zien en die van andere deelnemers. Ook weet je precies hoeveel uur je nog moet inzetten voor je eerstvolgende beloning. Hierdoor wordt de inzet van andere deelnemers zichtbaar en kunnen ze met elkaar in contact komen om elkaar uit te dagen voor nieuwe challenges of projecten. Beloning De deelnemers kunnen zelf kiezen hoe zij beloond willen worden, de volgende opties bieden wij aan: een vergoeding (de hoogte is afhankelijk van het aantal gemaakte uren), een certificaat of een ontwikkeltraject bij Young Society. Waarvan de laatste twee mogelijkheden enkel worden gegeven wanneer er sprake is van een duurzame inzet van de jongere, of waarbij er een kortstondig maar grootschalig project wordt opgezet (bijv. een sporttoernooi, een bijeenkomst gericht op buurtcohesie, etc.). Aan het einde van het project kunnen deelnemers stemmen op de meest inspirerende inzet waarmee de initiatiefnemers kans maken op de ‘Eindbazen Bokaal’. Persoonlijke begeleiding Voor veel jongeren blijkt de drempel om vrijwilligerswerk te doen te hoog. Jongeren vinden het spannend om bij een organisatie met onbekende mensen zich aan te melden. Uit onze eigen ervaring blijkt dat dit verholpen kan worden door de eerste keer mee te gaan met jongeren en te zorgen dat ze medestudenten of vrienden kunnen meenemen. Na de introductiefase krijgen de deelnemers begeleiding via een speciaal WhatsApp nummer. De begeleiding werkt door middel van het peer to peer principe. Peer coaches en -trainers checken één keer in de week in bij de studenten om te vragen hoe het gaat. Daarnaast kunnen deelnemers twee dagen per week binnenlopen bij de Young Society In-housedesk op het Nova College die bemand wordt door de peer begeleiders. In totaal willen wij met The Karma Factory 9000 jongeren bereiken doormiddel van workshops. Dit moet leiden tot activeren van 900 jongeren. Het project heeft een looptijd van 18 maanden. Om het project te ontwikkelen en te draaien vragen wij van ZonMw een investering van: € 584.779. Het grootste gedeelte van dit bedrag gaat naar de beloning van de doelgroep. Een kleiner deel naar ontwikkelkosten en om het project te draaien. Zowel voor ZonMw, Nova College als voor Young Society zal dit project inzichten opleveren over de maatschappelijke diensttijd, wat voor werkwijzen wel én niet werken. Beide partijen doen ervaring op met het motiveren van jongeren naar maatschappelijke participatie buiten het schoolcurriculum om.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001103
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. S. Burger
Verantwoordelijke organisatie:
Young Society